Logga för utskrift

Forskarsal

Kommunarkivet har en forskarsal med 6 arbetsplatser och ett referensbibliotek. På förfrågan finns ett grupprum för fem personer att tillgå.

 

Vid varje arbetsplats finns möjlighet att använda egen dator. Gästnätverk saknas. Sökregister finns både digitalt och på papper, fråga personalen i expeditionen om vägledning.


Under vissa tider har besökare tillgång till pentry. Fråga i expeditionen.

Kopior kan fås enligt gällande taxa. Handlingar som är mycket stora eller sköra kopieras inte. Vissa handlingar kan inte kopieras eller skannas, fråga personalen.

 


 
 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/Forskarsal-/