Logga för utskrift

Befolkning

Folksamling

Folkökning första kvartalet 2017

Under årets första kvartal ökade kommunens invånarantal med 166 invånare. Det visar Statistiska centrabyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Den 31 mars 2017 bodde 66 428 personer i Karlskrona kommun.

Befolkningsutveckling första kvartalet 2017, pdf 235 kB

Karlskrona växer stadigt

Under 2016 ökade kommunens invånarantal med 882 invånare. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen 2016. Vid årsskiftet bodde 66 262 personer i Karlskrona kommun.

Befolkningsutveckling 2016, pdf 207 kB

 

Folkmängd

Läs om antalet boende och hur befolkningsspridningen i Karlskrona kommun var vid årsslutet 2015:

Folkmängd 2015, pdf 11 Mb

 

 

Befolkningsprognos

Läs en befolkningsprognos för tidsperioden 2016-2025

Befolkningsprognos 2016-2025, pdf 937 Kb

 


 

Områdesbeskrivningar 2016

Områdesbeskrivningen innehåller ett antal olika tabeller med senast tillgängliga fakta om befolkningen i kommunen som helhet och i 24 delområden. I dokumentet finns uppgifter om folkmängd efter kön och ålder, invånare efter bakgrund, befolkningsutveckling, inkomster, utbildningsnivå, sysselsättning och pendling, bilinnehav samt boende efter lägenhetstyp. All data har hämtats ur olika statistikpaket från Statistiska centralbyrån.

Här kan du läsa dokumentet med områdesbeskrivningar 2016.

 

För mer information

Analytikern hanterar befolkningsstatistik från SCB som bearbetas och analyseras. Statistiken används dels för information och kommunfakta, dels som planeringsunderlag för kommunens förvaltningar och bolag.

Om du vill ha mer information om till exempel delområden i kommunen eller särskilda åldersklasser, kontakta:

Pia Kronengen
Telefon 0455-30 30 15
This is an email address

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Statistik/