Logga för utskrift

Befolkning

Folksamling

Befolkningsökning tredje kvartalet 2017

Under årets tredje kvartal ökade kommunens folkmängd med 261 invånare. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Tillsammans med ökningen under första halvåret innebär detta en befolkningsökning under årets tre första kvartal med 346 personer i netto. Den 30 september 2017 var 66 608 personer folkbokförda i Karlskrona kommun.

Befolkningsutveckling tredje kvartalet 2017, pdf 431 kB

Karlskrona växer stadigt

Under 2016 ökade kommunens invånarantal med 882 invånare. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen 2016. Vid årsskiftet bodde 66 262 personer i Karlskrona kommun.

Befolkningsutveckling 2016, pdf 207 kB

 

Folkmängd

Läs om antalet boende och hur befolkningsspridningen i Karlskrona kommun var vid årsslutet 2016:

Folkmängd 2016, pdf 12 Mb

 

 

Befolkningsprognos

Läs en befolkningsprognos för tidsperioden 2017-2026

Befolkningsprognos 2017-2026, pdf 35 Kb

 


 

Områdesbeskrivningar 2017

Områdesbeskrivningen innehåller ett antal olika tabeller med senast tillgängliga fakta om befolkningen i kommunen som helhet och i 24 delområden. I dokumentet finns uppgifter om folkmängd efter kön och ålder, invånare efter bakgrund, befolkningsutveckling, inkomster, utbildningsnivå, sysselsättning och pendling, bilinnehav samt boende efter lägenhetstyp. All data har hämtats ur olika statistikpaket från Statistiska centralbyrån.

Här kan du läsa dokumentet med områdesbeskrivningar 2017.

 

För mer information

Analytikern hanterar befolkningsstatistik från SCB som bearbetas och analyseras. Statistiken används dels för information och kommunfakta, dels som planeringsunderlag för kommunens förvaltningar och bolag.

Om du vill ha mer information om till exempel delområden i kommunen eller särskilda åldersklasser, kontakta:

Pia Kronengen
Telefon 0455-30 30 15
This is an email address

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Statistik/