Logga för utskrift

Asfaltering av gåbana "Monsunbacken"

Ämnet skapat av X 2017-08-24 19:25

Alla har väl kunnat se den klara förbättringen av cykel- och gåbanor/trottoarer i kommunen.

Från Monsunen mot Galgamarken (Gamla infartsleden) ( (in mot staden sett från den borttagna busskuren) , där har det också blivit asfalterat, dock har man smalnat av gåbanedelen med cykelbanan, vilket inte är bra. Det kommer cyklister i nedförsbacken med hög fart, som ska samsas med gående, och då skulle man haft den breddare gemensamhetsbanan. En del av den avsmalnade delen är kvar som grusad, och dessutom inte jämnad. Ett omtag vore välkommet!


Cyklisten

Inlägget gjordes 2017-10-11 09:15

Tack för svaret Therese. Jag med flera blir glada av snabba svar efter påminnelse.

Jag hoppas vi också när ni fått kostnadsuppskattningen att vi här kan få svar på vilken åtgärnden blir och när detta kommer planeras isf.

Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-10-10 08:47

Hej.

Ni har rätt i att kommunen kan bli ännu bättre vad gäller prioritering av gående och cyklister i alla delar av samhällsplaneringen. Drift- och serviceförvaltningen kommer ta fram en kostnadsuppskattning för en kompletterande asfaltering på sträckan och förslag till åtgärd därefter.

Med vänlig hälsning

Therese Aldinge
Projektplanerare
Karlskrona kommun

 

Cyklisten

Inlägget gjordes 2017-10-09 08:48

Therese Aldinge som du ser så är vi några som saknar gångbanan och utrymme det finns definitivt.

Sträckan är vältrafikerad av både gående samt cyklister. En tydligare markering av vad som är gång/cykelbana hjälper oss att samsas och minskar riskerna för olyckor.

OM nu kommunen så gärna vill framhäva sig som en cykelkommun så får man nog också göra lite mer aktiva åtgärder för infrastrukturen.

Ett omtag vore ytterst välkommet!

Cykelpendlare

Inlägget gjordes 2017-09-14 10:37

Håller med X och cyklisten.

Det är märkligt att det inte en separat del för gående asfalterats i backen. Hastigheten nerför backen för det på cykel är som högst där gångbanan saknas.

Plats finns det för utrymmet mellan GC-väg och bergvägg/mur är lika brett som där det finns trottoar sedan tidigare. Man har helt enkelt inte brytt sig om de trafikanter som självklart ska prioriteras högst vid om/nybyggen - dom oskyddade trafikanterna!

X

Inlägget gjordes 2017-08-30 21:01

Jag vill komplettera mitt tidigare inlägg med följande: När jag passerade sträckan, häromdagen, ser jag att det är märkligt att asfaltering inte gjordes fullt ut mot stenmur och kant. Istället får högt ogräs, och slarvigt ditlagt grus, ta över. Mitt tips blir därför: asfaltera och gör om, risken är annars att höstregn och snödrivor till vintern gör cyklister och gångtrafikanter en otjänst.  

Cyklisten

Inlägget gjordes 2017-08-25 14:19

Therese. Jag tycker nog det ser ut som att utrymmet mycket väl finns där men man valde att "snåla" dra in på cykel/gångbanan. Det hade mycket väl gått fylla ut så det hade varit som tidigare utan att påverkat den befintliga bilkörbanan osv.

I en kommun där man vill sattsa mer på tex cykel är detta för mig mycket märkligt. Infrastrukturen behöver utvecklas till det bättre. Ni gör endel men det är mycket kvar.

Nämd sträcka är vältrafikerad av både cyklister och gående.

Therese Aldinge

Inlägget gjordes 2017-08-25 13:36

Hej.

I samband med Bergåsaprojektet och den nya vägen över järnvägen var man tyvärr tvungen att göra en sträcka med gemensam gång- och cykelväg på grund av utrymmesskäl. Gruset kan vi däremot göra något åt, vi tar med oss den synpunkten. Tack!

Med vänlig hälsning

Therese Aldinge
Projektplanerare
Drift- och serviceförvaltningen
0455-321257

 


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Asfaltering-av-gabana-Monsunbacken/