Logga för utskrift

Av- påfart Oscarsvärn

Ämnet skapat av RK Lindesnäs 2016-11-23 09:50

I samband med den nya brandstationen på Oscarsvärn planeras för nya av- och påfarter för snabb tillgänglighet till infartsleden. Låter väl bra? MEN enligt uppgift kommer dessa endast vara tillgängliga för utryckningsfordon. Vi som bor i mellanstaden får antingen köra om Gullberna eller lasarettet för att komma in till staden. Detta  aber skulle man lätt komma till rätta med om de nya av-påfarterna anpassades till all trafik.  

Hur har man tänkt förhindra övrig trafik nyttja de nya lederna? Bommar, lysen, trafikvakt...

Tänk om!


Mats Cronmalm

Inlägget gjordes 2016-11-30 09:40

Hej,

Planer har funnits på att göra vägen bredare men beslutet från Länsstyrelsen är max fem meter. Då görs minimalt intrång i natura 2000-området då vi bygger rampen i del av befintlig slänt.

Vi kommer också göra kompensationer för intrånget genom miljöförbättrande åtgärder i en skogsdunge. De nya slätterna ska också bli bovänliga för steklar med mera.

Hästöbor som ska åka in mot stan rekommenderas att ta vägen över Krutviken. Detta för att inte öka belastningen för boende i Annebo, Bergåsa, Galgemarken och Pantarholmen.

/Mats Cronmalm, projektledare

asdkljgalöj

Inlägget gjordes 2016-11-29 13:04

Intrång i N2000-område sker oavsett om vägen blir 5 eller 9 meter bred. Är de 10 (?) träd som kan sparas på kanten av rampen, värda mer än att X-tusen bilar kör en kortare, mer bränsleeffektiv väg in mot stan och bullrar mindre vid Annebo, Bergåsa, Galgamarken, Pantarholmen och Hästö? Redovisa gärna beslutsunderlaget och den samhällsekonomiska kalkylen för den valda utformningen, för medborgarna.

Mats Cronmalm

Inlägget gjordes 2016-11-23 11:53

Hej,

De nya av- och påfartslederna som endast kommer vara tillgängliga för utryckningsfordon är de som går ut från brandstationens område. På dessa kommer en bom att sättas upp för att förhindra att andra fordon kör här. Bommen fungerar som så att den går upp vid larm för utryckning.

Detta är smala vägar som inte går att göra bredare eftersom området runt omkring är så kallad Natura 2000-område. Detta är också en av anledningar till att vägen endast får användas av utryckningsfordon.

/Mats Cronmalm, projektledare


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-30
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Av--pafart-Oscarsvarn/