Logga för utskrift

Avsaknad av anständig cykelväg

Ämnet skapat av Cyklande läkare 2018-02-19 14:47

.Hej!

En sund själ i en sund kropp, heter det ju, och ett bra sätt att få en sund kropp är att ta tillvara tillfällen med motion i vardagen.Att cykla är ett sådant ypperligt tillfälle, och inte nog med att det är bra för kroppen, det är ju bra för miljön också.

Som nyinflyttad till kommunen har jag förundrat mig över, att det inte finns en anständig cykelväg från Trossö till sjukhuset.

Alternativen är att cykla längs den tungt trafikerade infarten. Eller längs gamla infartsleden. Men de som tänkt ut dessa båda möjligheter cyklar definitivt inte själva.  För cyklar man dessa vägar, så måste man stanna vid upprepade tillfällen och leda cykeln över gatorna, eller så är det hinder, så att man måste stanna och leda cykeln där. Och får man upp farten lite grann, så är det dags att bromsa just för att korsa vägar eller kanske svänga 90 grader.

Ni som planerar vår trafik. Ta cykeln och ge er ut och se hur cykelvägarna faktiskt (inte) fungerar.

Och så var det det där med att ploga och sanda även cykelbanorna för dem som börjar arbeta tidigat. Ja, det hjälper inte att man börjar lite senare heller. Cykel med dubbdäck är ett måste, har jag förstått.

 


Anders Norén, trafikplanerare, drift- och serviceförvaltningen

Inlägget gjordes 2018-03-02 09:14

Hej Flitig cyklist! Den avstängda cykelbanan på Järnvägstorget är en miss som vi också har uppmärksammat. Eftersom den kommer att vara avstängd till någon gång under 2019 så tittar vi på en lämplig omledningsväg som kan skyltas utan att upplevas som en orimlig omväg av cyklisterna.

Du har helt rätt i att det aldrig är tillåtet att cykla på trottoaren (för dig som är äldre än åtta år). Ett problem är att det i Sverige ofta är svårt att se skillnad på GC-bana, cykelbana och gångbana och därmed också svårt att veta var man får cykla och inte.

Även du är välkommen att höra av dig med synpunkter på var trafikmiljön är olämpligt utformad.

 

Anders Norén, trafikplanerare, drift- och serviceförvaltningen, telefon 0455 32 14 00

Flitig cyklist

Inlägget gjordes 2018-03-01 14:48

På kommunens cykelkarta så finns tydligt en cykelbana markerad på Järnvägsgatan från Borgmästarekajen till stationen. I verkligheten finns c:a 10 meter på norra sidan med tvärt stopp i byggarbetsplatsen. Hur har ni tänkt att man ska kunna cykla säkert här? Trottoaren bredvid polishuset känns inte som ett vettigt alternativ - är det tillåtet förresten? Tacksam för lösning snart (när snön har smält....). För övrigt instämmer jag i sign. Cyklande läkares synpunkter. Även jag misstänker mycket starkt att de som påstår sig vilja gynna cyklism och planerar för detta nog aldrig cyklar själva, speciellt inte i mörker och rusningstrafik. Jag har själv cyklat samma sträcka tidigare dagligen i drygt 10 år, och har råkat ut för åtskilliga farliga tillbud med bilister som inte kan eller respekterar väjningsplikten vid korsningarna Brohålan/Pantarholmen och Blå port. Det hade kanske varit bättre att satsa pengar på underhåll av cykelbanorna i stället för att ta fram en cykelstrategi, som inte ens skiljer på cykelns olika funktioner som transportfordon, sport- och träningsredskap eller leksak.

Mattias

Inlägget gjordes 2018-02-28 14:25

En rad punkter skulle göra gott för cykelfrämjande och mindre fordonstrafik i Karlskrona.


Ingen cykelväg skall sakna eller ha tveksamma övergångar när vägar behöver korsas. Bort med ”markerade” överfarter, inför de traditionella övergångsställena med cykelavgränsning på varje naturlig korsning som idag prioriterar bilister.

Varför skall de oskyddade riskera livet på ställen där bilisten har företrädet?

Resultatet är förvirrade trafikanter som från båda håll stannar upp och inte vet vem som har företräde. Snälla bilister väntar på fotgängare som inte vågar passera, andra reagerar med att öka farten vilket gör det svårt för cyklist och gående att bedöma om de hinner över, vem tjänar på det?

Många avstår från att cykla och gå på grund av avsaknaden av cykelväg och tydliga överfarter, bilismfrämjandet gäller inte bara i Blekinge det råder även på riksplan.


En framkomlig cykelväg till varje område i staden dit bilvägar går är enda sätt att få folk att välja bort bilen. Bra parkering med möjlighet att låsa fast cykeln vid stormarknaden.


En lika välutmärkt skyltning likt trafiken har till sjukhus, centrum och handelsområden och stadsdelar och skolor. I dag får cyklande och gående ha gott lokalsinne och gärna GPS om de inte är från trakten.

Det är mer undantag än regel att vägen saknar all skyltning.

Områdesskyltar på knutpunkter skulle ge överblick och välkomnande intryck för de som inte är infödda och har alla vägar i ryggraden. Nybyggnationer är ett virrvarr för nya kommuninvånare. När cykelvägen går mot okända cykelvägar utan utmärkta destinationer.

Märk ut badplatser, vandringsstigar t.ex Västra Mark mm och främst närmsta destination. Är vägen till Verkö, Bergåsa, Lindesnäs eller marieberg eller ett litet enskilt radhusområde. Det skulle vara underbart att slippa gissa vilken väg, var man än befinner sig, som är till det mål man skall till! som det är i trafiken.

Cykelväg är inte en avställningsplats för byggföretag. Sätts vägen igen och överfat saknas så går det inte att flyga över till annan cykelbana! Ingen skulle komma på tanken att parkera fordon på vägbanan så att bilar får vända, göra u-sväng för att välja annan väg (ang. byggen som vid Borgmästarkajen och idrotsarenan).

Själv flyttade jag hit för några år sedan och cyklade från staden till handelsområdet Amiralen peå känn med sporadisk skyltning som hjälp och ser varje tur som en där medhavd karta är ett måste där man inte vet var cykelvägen ändå finns eller saknas.

Vill samhället uppfyllla miljömålen kanske den miljövänliga infrastrukturen skulle prioriteras före fordonsvägar till centrum?

Anders Norén

Inlägget gjordes 2018-02-26 13:33

Hej Cyklande läkare! De saker du tar upp är viktiga att tänka på när man planerar cykelinfrastruktur för att cykelturen ska bli smidig. För närvarande planerar vi inga åtgärder för att förbättra för cykling mellan Trossö och sjukhuset men det innebär inte att det inte kommer att göras några sådana i framtiden. Framför allt så kommer troligtvis Österleden att byggas om mellan Blåportsgatan och Skeppsbrokajen när man drar igång arbetet med Pottholmens andra etapp och då finns alla möjligheter att förbättra för cykling på just det avsnittet. I vår långsiktiga planering (Cykelstrategi 2030 - Etapp 2018-2021) finns också någon form av cykelåtgärd förbi Bryggareberget men utan konkretisering i form av mål, tid eller budget.

 

Om du vill kan du kontakta mig per epost eller telefon. Vi tar gärna emot konkreta förslag eller tips från allmänheten om platser som är problematiska eller behöver ändras.

Anders Norén, trafikplanerare på drift- och serviceförvaltningen 0455-32 14 00
Johan

Inlägget gjordes 2018-02-21 08:59

Det FINNS dock cykelväg även om den kan utvecklas. Föreslår rundan om Bryggarberget så blir det ganska bra flöde.

I samband med byggnation på Pottholmen samt det kommande arbetet med infartsleden så borde det finnas möjlighet till förbättringar


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-02
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Avsaknad-av-anstandig-cykelvag/