Logga för utskrift

Bastasjö elljusspår

Ämnet skapat av Kenny 2017-11-03 10:01

Hej,

det ser mörkt ut i Bastasjö! Flera lampor är trasiga i elljusspåret trots att oreinteringsklubben har bidrag från kommunen för att underhålla spåren?
Det är konstigt att den klubben hålls så under armarna av kommunen med bidrag till spårunderhåll utan krav på motprestation uppenbarligen, 2 (!) stycken klubbstugor gratis, en i Bastasjö o en i Rödeby. Samtidigt som de får stöd att behålla kontrollen över Bastasjö o dra in pengar på tisppromenaden mm?
Styr upp detta! vem tror de att de är KHK?
Vi vill kunna nyttja Bastasjö.


Robert

Inlägget gjordes 2017-11-11 21:05

I fredags fick vi leverans av 72 lampor. Idag när vi kontrollerade finns 1 lampa kvar i vår europeiska leverantörs lager.

Under fredagen och lördagen har ideella medlemmar ur Karlskrona SOK med hjälp av en lift från Waso maskin bytt de 72 trasiga lamporna i både Bastasjö och Rödeby. Det finns ett fåtal lampor som fortfarande inte lyser, på grund av kabelbrott, trasiga armaturer eller motsvarande. Reparationer och byten förbereds, men överlag är läget acceptabelt nu.

Vi jobbar vidare för att under 2018-2019 kunna byta ut de gamla armaturerna, antingen stegvis eller alla på en gång.

Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-11-06 13:27

Hej!

Det stämmer att kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit en ansökan om investeringsbidrag för elljusspåret. Ansökan bereds i nuläget och ett beslut förväntas tas innan årsskiftet.

Med vänlig hälsning

kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförande Karlskrona SOK

Inlägget gjordes 2017-11-05 15:51

Det stämmer att Karlskrona SOK får ett bidrag till spårunderhåll för spårverksamheten i Bastasjö och Rödeby, där även elljusspåren ingår. Vi röjer och ser till att de markerade spåren i båda områdena är framkomliga och löpvänliga för alla Karlskronas motionärer och löpare. Det bidrag vi får ska räcka till nya lampor, elkostnaden för elljuset, arbetsredskap, hyra av maskiner, bränsle och underhåll till maskiner m.m. Det blir några kronor över varje år, de skulle vi kunna kalla för ersättning för alla de ideella arbetstimmar som läggs ner.

Förra vintern fick vi besked om att de lampor som vi har på elljusspåren inte längre tillverkas och vi är därmed tvungna att byta hela armaturen vid båda spåren. Detta är en stor investering och en kostnad på nära 900 000 kr. Det är inte något som en ideell förening har några som helst möjligheter eller intresse av att stå för själv. Det är inte primärt medlemmar i vår förening som använder sig av dessa spår, utan allmänheten i kommunen.

Vi hade i våras en diskussion med Karlskrona kommun, drift- och underhåll, angående lampbyte och ett större investeringsbidrag, vi ombads skicka in ett kostnadsförslag och en ansökan om bidrag. Detta gjorde vi, kostnadsförslag från Affärsverken, och hörde sedan inget från kommunen. Efter sommaren har vi återigen stött på och menat att något måste göras inför den mörka årstiden då det är ett 30-tal lampor på vardera plats som inte fungerar. Vi har då fått ett nytt besked om att en ansökan om investeringsbidrag ska lämnas till kultur- och fritid då det är dessa som har pengarna. Besvikna över att bli skickade mellan kommunens olika nämnder har vi återigen lämnat in en ansökan om investeringsbidrag, men inser att det sannolikt inte kommer att hända något de närmsta månaderna.

Parallellt har medlemmar i föreningen sökt överblivna fungerande lampor världen över. För några dagar sedan fick vi napp och besked om att det finns ett 100-tal lampor till försäljning och vi har nu inlett diskussioner om priset för dessa. De kostar mer än 500 kr/st. Detta för att vi, om det går i lås, ska kunna erbjuda upplysta spår denna vinter.

När det gäller våra klubbstugor, i Bastasjö och Rödeby, äger vi dessa själva och arbetar ideellt för att kunna behålla båda då vi även har skidverksamhet i Rödeby. Det är inte enkelt att få ihop ekonomin och det krävs många goda insatser, som i alla föreningar, för att vi ska kunna erbjuda barn- och ungdomar, såväl som motionärer och elit en intressant och spännande verksamhet.

Ordförande Karlskrona SOK


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Bastasjo-elljusspar/