Logga för utskrift

Begränsa hastighet Östra Rödeby...

Ämnet skapat av Daniel 2017-06-27 17:57

Hej!

Två saker.

 

1. Nu får kommunen på något sätt begränsa hasighetheten på Mörtövägen/Stationsvägen i Rödeby. Det är långt över 50 på många bilister och speciellt farligt är det på trånga Stationsvägen. Kommunen har till dagens datum neglierat problemet men nu får något hända.

Förslag på omedelbar åtgärd är upp med elektronisk hastighetstavla som påvisar hasigheten men långsiktigt lösning måste på plats. Eventuella framtida olyckor med barn etc på berörda vägar ligger på Kommunens ansvar.

 

2. Gå ut med information till Kommunens hemtjänstbilar. Dessa kör med logga för kommunen och framför höga hastigheter i nämnda område. Skärpning!

Ser fram emot svar.

Mvh,
Daniel


Trafikingenjör samt Tf. Verksamhetschef för Hälso- och Sjukvårdsorg, Karlskrona kommun

Inlägget gjordes 2017-06-29 11:22

1.

Hej,

i den nya hastighetsplanen för Karlskrona kommun kommer dessa vägar att bli 40 km/h. Till hösten vet vi mer om när det blir byte av hastigheten i Rödeby.

Vid höga hastigheter samt buskörning är det polisen som har ansvar att övervaka samt försöka hindra detta.

Vad gäller att undvika eventuella olyckor har alla trafikanter ett gemensamt ansvar att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, samt följa de anvisningar som meddelas genom vägmärken, vägmarkering och trafiksignal.

/Johan Lindh, trafikingenjör

2. Vi har kontaktat berörda områdeschefer i hemtjänsten och hemsjukvården. Cheferna kommer ta upp med personalen att det är viktigt att hålla hastighetsbegränsningarna. //Med vänliga hälsningar Emmy Petersson, områdeschef för Hälso- och Sjukvårdsorg Trossö/Mellanstaden, äldreförvaltningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Begransa-hastighet-Ostra-Rodeby/