Logga för utskrift

Breddning av cykelväg och gångbana Monsunbacken

Ämnet skapat av X 2018-03-05 18:41

Det finns andra debattinlägg som talar varmt för cykelvägar från Trossö mot sjukhuset. Jag har inga invändningar mot bättre cykelvägar, men vill ännu en gång ta upp att kommunen arbetar för en breddning av "Monsunbacken". 

I Monsunbacken ska cyklister och gående samsas på en gemensam "väg", vilket jag ser som onödigt, om man istället tar våren till hjälp att bredda vägsträckan, och lägga på asfalt. 

Som det är nu ska två trafikgrupper mötas på en trång yta, och där cyklister kommer med hög hastighet över ett krön (om man kommer från staden), och jag har hitills varit glad att ingen olycka inträffat.

 

 


Anders Norén, trafikplanerare, drift- och serviceförvaltningen

Inlägget gjordes 2018-03-06 08:24

Hej! Vi är medvetna om att det var olyckligt att gångbanan togs bort i samband med brobygget. Vi har fått många klagomål på just detta och vi arbetar för att återställa den så snart som möjligt, förhoppningsvis redan i år.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Breddning-av-cykelvag-och-gangbana-Monsunbacken/