Logga för utskrift

Bro över Lyckebyån

Ämnet skapat av David 2018-02-16 21:16

Hej.

För några år sedan hörde jag att det planerades en gång/cykelbro över lyckebyån vid "Lyckåvägen-Gamlabrovägen"

Finns det någon tidsplan för denna bro ? Eller har det fallit bort från dagordningarna?

Mvh

David


Anna Steinwandt

Inlägget gjordes 2018-02-21 11:07

Hej David!

En gång- och cykelbro över Lyckebyån finns med i kommunens cykelstrategi från 2014 och även i planprogrammet för Lyckeby centrum som antogs hösten 2017.

I planprogrammet föreslås ett utredningsområde för en ny bro mellan det tidigare broläget vid Gamla brovägen/Cedergrens väg ner förbi båtklubben och silotomten i svängen.
Det vi kom fram till i planprogrammet var att det är många frågor som behöver studeras vidare innan man kan komma fram till läget för bron och hur den ska utformas. Frågor som är viktiga är tex tillgänglighetsfrågor, båttrafiken, stigande vattennivåer m.m. Sen är finansieringen en viktig fråga.

Av många anledningar så dröjer det ett antal år innan en bro kan bli verklighet. Nu pågår detaljplan för området kring fd Lyckebyskolan och en gång- och cykelbro hanteras sedan i kommande detaljplanetapper där kopplingen till nya cykelstråk och hur man förbinder östra sidan av Lyckebyån med de centrala delarna kommer vi att bedöma mer noggrant. En fortsatt dialog med bl.a. båtklubben, övriga båtägare och Lyckebybor kommer att göras i samband med detta.

Tidplanen för nästkommande detaljplaner är inte satt ännu.

Hälsningar

Anna Steinwandt
Planarkitekt


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-02-21
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Bro-over-Lyckebyan/