Logga för utskrift

Detta bör åtgärdas

Ämnet skapat av Göran Edin 2017-03-08 21:10

När ska ni asfaltera till ekliden från E 22 det är bara gropar i asfalten samt gräva ett dike där till Hillerödsvägen. Samma gäller från E 22 till Kungsmarks vägen laga kropar samt kräv dike för vatten i backen där åtgärda dessa fek


Claes Persson

Inlägget gjordes 2017-03-20 14:43

Hej Göran

Ronnebyvägen är med i vår plan för beläggningsarbeten under 2017. Men jag är inte helt med på vilken sträcka du menar med E22 till Kungsmarksvägen eller vilket dike du tänker på. Har du möjlighet att beskriva det lite mer så vore det bra.

/Claes, gata- parkavdelningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Detta-bor-atgardas/