Logga för utskrift

Hur tänker kommunen här?

Ämnet skapat av X 2017-12-29 15:26

Hur har kommunen tänkt att man ska passera till Citygross? Jag tänker på de upprivna blå markeringar som jag aldrig förstått tanken med. Rimligen ska det vara "vanliga" övergångsställen efter det "blå"?. Förstår att asfaltering/färgsättning blir aktuellt till våren, men varför inte markera med provisoriska övergångsskyltar? För inte har väl kommunen tänkt att ingen ska gå över till Citygross, alternativt att invånarna har "vingar att flyga med"? 

Förslag: markera ut övergångsställen så fort det är möjligt så riskerar inga gående att bli trafikskadade.


Anders Norén, trafikplanerare, drift- och serviceförvaltningen

Inlägget gjordes 2018-03-06 08:21

Hej igen

Ett övergångsställe är inte ett skydd för gångtrafikanterna, avsaknad av ett övergångsställe innebär inte ökad risk för olyckor. Om vi gör ett övergångsställe vid Ankaret så är det för att prioritera gångtrafiken, inte för att skydda den. För att skydda den krävs andra åtgärder.

 

I övrigt har du helt rätt i att en veckas trafikmätning kompletterad med observationsstudier på plats är en utmärkt början på en utredning av en eventuell åtgärd.

X

Inlägget gjordes 2018-03-05 18:28

Det var ett omfattande inlägg Anders presenterade, och med risk av att vara mer kortfattad, anser jag fortfarande att ett övergångsställe är berättigat vid Ankaret. Detta grundar jag på ett antal samtal med trafikanter och besökare till Citygross. Så pass många tar sig av denna korsning, och utan skydd av ett övergångsställe, blir risken för olyckor överhängande. När jag skriver skydd inser även jag att man inte bara kan gå över utan att iaktta övrig trafik.

Konkret föreslår jag att kommunen genomför en veckas? trafikmätning, och kanske på plats studerar förhållandena vid rusningstrafik.

 

Anders Norén

Inlägget gjordes 2018-02-26 11:50

Lite sakupplysningar om gångpassager, övergångsställen och trafiksäkerhet i stadsmiljö:

 

  • På en väg eller gata är det tillåtet för fotgängare att korsa körbanan överallt där det inte är uttryckligen förbjudet (dvs. inte på motorväg, motortrafikled eller plats där förbudsmärket C15 "Förbud mot gångtrafik" är uppsatt). Det finns inget krav på någon form av ordnad gångpassage eller formellt övergångsställe, det enda som krävs är att körbanan korsas "tvärs över denna", "helst vid en vägkorsning" och "utan onödigt dröjsmål" (Trafikförordningen 7 kap. 3 §) samtidigt som trafikförordningens allmänna hänsynsparagraf (2 kap. 1 §) följs ("iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna", "inte i onödan hindrar eller stör annan trafik").
  • För en gående som ska korsa en gata finns alltså två situationer: antingen är det ett övergångsställe eller så är det inte ett övergånggsställe. Ett övergångsställe ska vara utmärkt med väjningspliktsmärke B3 "Övergångsställe" och vägmarkering M15 "Övergångsställe" (även om det finns platser där antingen märket eller markeringen kan saknas). Finns inte vägmärket eller vägmarkeringen så är det inte ett övergångsställe. Det är olyckligt att alla korsningspunkter ofta kallas övergångsställe, oavsett utformning eller reglering. Det försvårar en saklig diskussion om trafikregler. På planerarspråk brukar man kalla alla former av ordnade korsningspunkter för passage (dvs. gångpassage i exemplen vid Ankaret).
  • En korsning är inte otydligt utformad om övergångsställe saknas. Otydlig blir den först när icke-övergångsstället markeras, som t.ex. de blåmålade passagerna vid Ankaret. Den blå färgen har ingen juridisk betydelse men markeringen kan ge trafikanterna intrycket av att betyda något särskilt.
  • Ett övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan en framkomlighetsåtgärd. (Detsamma gäller trafikljus.) Övergångsstället markerar att fotgängare ska lämnas företräde av korsande fordonstrafik. Är det inte ett övergångsställe så är den praktiska innebörden av trafikförordningens ovannämnda paragrafer att fordonstrafiken istället ska lämnas företräde av fotgängarna. Tydliga väjningsregler kan förvisso innebära en sänkt risk för kollisionsolyckor men annars så handlar modernt trafiksäkerhetsarbete i första hand om att se till att de olyckor som inträffar inte medför allvarlig skada eller död. I stadsmiljö innebär det att så långt som möjligt sänka hastigheterna till högst 30 km/h i punkter där gångtrafik, cykeltrafik och motortrafik kommer i konflikt. Det finns i praktiken tre fungerande sätt att hastighetssäkra en plats så att den trafikeras i högst 30 km/h: gupp, växelvis sidoförskjutning (chikan eller cirkulationsplats) eller automatisk hastighetskamera. Vid Ankaret är det förvisso en cirkulationsplats men den är så stor att den hastighetsdämpande effekten är begränsad.

 

Vilka åtgärder som eventuellt görs i framtiden beror på vad vi vill uppnå och hur platsens förutsättningar ser ut.

Anders Norén, trafikplanerare på drift- och serviceförvaltningen

0455 32 14 00

tre i ett

Inlägget gjordes 2018-02-25 22:25

Sjalv brukar jag ga, cykla och kora bil dar ganska ofta. Det ar forjavligt att inte veta vad som galler oavsett hur man valjer att transportera sig. Det med att ta bort de idiotiska bla overgangstallena har kommunen lovat for ett par ar sedan redan, men sedan dess har ingenting hant. Hur komplicerat ar det att det tar ar for att losa??

Det ar bara risk for sakerheten da vissa bilar stannar, andra tvartom gasar pa, och ibland till och med skriker forare nat at de som forsoker ta sig over gatan. Det hjalper inte heller att svenskarna ar daliga pa att anvanda blinkers nar de svanger, sa man far gissa sig fram till vilka intentioner bilisterna har innan man ens satter foten pa vagen.

Gaende beter sig olika ocksa, vissa vantar tills det ar tomt, vilket just vid city gross och ruschningstrafik kan ta en bra stund, andra bara gar, och vissa valjer att gena nagra hundra meter langre bort efter de fuskovergangstallena.

Manga barn ar det dar dessutom, da det finns en skola i narheten och manga som bor pa bade sidorna av vagen.

Man far nog vanta tills nan blir pakord, da brukar man plotsligt hitta losningar... Men ar det sa smart? Och hur medborgarvanligt ar det egentligen?

 

Lalla

Inlägget gjordes 2018-01-29 11:33

Vart tog Herr Gårman vägen som man fick lära sig i skolan? Då var det lätt att göra rätt.

Fram för mer tydlighet och enkelhet för gångtrafikanterna i kommunen.

Sven

Inlägget gjordes 2018-01-19 11:32

Rekommenderar inte en gång-tunnel. Osäkert av andra anledningar att ha en mörk gång där folk kan hänga omkring.

Anno2069

Inlägget gjordes 2018-01-03 07:53

En gångbro vore lämplig vid Citygross eller att övergångställena inte är i direkt anslutning tilll cirkulationsplatsen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Hur-tanker-kommunen-har/