Logga för utskrift

Korsningen Österleden - August Palmgrens Väg

Ämnet skapat av PS 2017-10-03 12:45

Hela korsningen är bristfälligt utformad och underdimensionerad.

För den norrgående trafiken, som ska svänga av från Österleden och in på E22 västerut är svängen snäv och alldeles för smal för den tunga trafiken. Därför blir det hela tiden skador på vägmärken och refuger, som säkert kostar en hel del att reparera.

För de som kör västerut på E22, svänger av och ska korsa eller svänga norrut på Österleden finns det plats för två personbilar innan trafikljuset. När det kommer ytterligare fordon hamnar dessa i samma körfält som de som ska vidare mot Karlskrona C och som därmed inte kan köra vidare. Det blir stillastående kö!

De fordon som ska korsa eller svänga in på Österleden samtidigt från båda hållen hindrar också varandra så att det ofta bara kommer över ett till två fordon från respektive håll när det blir grönt ljus. Fullständigt ineffektivt!

Hela korsningen måste byggas om för att uppnå en acceptabel lösning. Är det kommunen eller Trafikverket som har ansvaret?


Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-10-11 07:55

Hej.

Det är Trafikverket som har ansvaret och vi har uppmärksammat dem om ditt inlägg.

Vänligen

Kommunikationsavdelningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Korsningen-Osterleden---August-Palmgrens-Vag/