Logga för utskrift

Nedskräpning

Ämnet skapat av Pia 2017-02-05 18:45

Jag kör varje vecka från norra kommundelen, ofta via Rödeby och vidare på E22 mot Jämjö. Varje resa blir jag både arg och beklämd när jag ser allt skräp som ligger i dikesrenarna och på slänterna längs vägarna. Vad är det som händer i ett samhälle när det inte finns någon som anser sig ha ansvar för renhållning längre? Vi lever i en tid med ett överflöd av saker och därmed förpackningar och allehanda omslag och emballage. Inte otroligt att den stora förekomsten av alla dessa rester tillsammans med människors oförstånd eller brist på ansvarskänsla och moral gällande nedskräpning bidrar till att skräphögarna växer ute i naturen. Förutom att det är förfulande och visuellt antyder ett samhälle i förfall, är det farligt för djur och fåglar. Hur räknar renhållningsansvariga i kommunen med att uppstädning ska kunna ske, inte bara som en punktinsats - vilket ändå är nödvändigt, men även kontinuerligt, så att även vi som bor utanför "tullarna" i de östra, västra och norra kommundelarna kan kunna känna oss delaktiga i en väl fungerande civil samhällsstruktur? Mer fokus behövs också rent generellt på att motverka nedskräpning. Tack för ordet. 


Lisa

Inlägget gjordes 2017-03-08 13:47

Henrik, att hålla rent i naturen är väl var och ens ansvar tycker jag. Ett ansvar som tyvärr bara fåtal känner.

Sträckan längs borgmästarefjärden bort mot Ekholmen är väl en typisk sådan plats där folk inte tar ansvar för att det ska vara rent från burkar, flaskor och diverse annat som inte hör naturen till. Det inte bara ser tråkigt och hemskt ut, det är ju även ett fördärv för det lilla djurliv vi har där.

Det borde göras nån tävling eller dylikt som främjar renaste kommunen i Sverige på ett positivt sätt. Få folk att ta mer ansvar mot sig själva och även andra.

Henrik Nordgren

Inlägget gjordes 2017-02-09 08:41

Kan upplysa om att det inte är bara i de yttre delarna det inte städas i dikena längre. Kör ofta sträckan CityGross->Torskors->Musikgatan/Vedeby Gata och här låg det skräp i dikena hela tiden från snösmältningen förra året fram till december 2016, sen flyttade jag och vet inte om det ligger kvar. Förr i tiden plockade kommunen skräp ur dikena i alla fall på våren, men nu verkar det vara sämre med det. Ligger även mycket skräp vid cykelbanan utanför kommunhuset, cigarettpaket, glasspaket, muggar som inte verkar plockas bort. Och då ska vi inte ens tala om hur det ser ut på Nettos och Leksakshusets parkering en lördag- eller söndagsmorgon, ett helt hav med McDonalds/Max kartonger, påsar, muggar, flaskor. Vore tacksamt om polisen kunde ha lite bättre koll på dess två parkeringar då det uppenbart är många som väljer att äta där och sen bara hiva ut skräpet genom vindrutan istället för att gå 5 meter till närmaste papperskorg. Det finns ju en lag om neskräpning som i allra högsta grad borde kunna tillämpas här då det ser oftast helt förskräckligt ut.

 

Är inte E22an vägverkets ansvar att hålla rent längs dikena förresten?

 


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Nedskrapning/