Logga för utskrift

Skottning trottoar Riksvägen

Ämnet skapat av TobiasC 2018-01-22 07:24

Mellan korsningen Riksvägen Lyckåvägen till och med Riksvägen Knösövägen verkar det som om skottning av trottoar endast sker på den sida med cykelväg. Är det meningen att den smalare som är för gångtrafikanter inte skall vara lika framkomlig som trottoaren med cykelväg? Skärpning här och skotta båda sidor. 


Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-22 14:55

Hej.

När det gäller den sträckan så är sidan med gång- och cykelbanan prioriterad.

Hur kommunen prioriterar åtgärder finns på https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/Snorojning-och-halkbekampning/

Med vänlig hälsning
Claes Persson
Enhetschef gata


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-22
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Skottning-trottoar-Riksvagen/