Logga för utskrift

Skyltning

Ämnet skapat av EM 2017-02-03 21:55

Hej!

På många ställen i stan är skyltningen bristfällig. Här upplyser jag er om några.

På Östra Vittusgatan finns en vägvisning mot Stortorget men den upphör sedan.
På Drottninggatan finns en vägvisning mot Jarramas men den upphör också.

Infartsleden ut från stan när två körfält blir ett i höjd med Wämöparken bör skyltningen förtydligas enligt vägmärkesförordningen. Så som Trafikverket gör på sina vägar när två filer blir en.

"Märke F17 minskning av antalet körfält
30 § Märke F17, minskning av antalet körfält, ska sättas upp på vägar där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller högre. Märket ska sättas upp på båda sidor om körbanan. Sätts märket upp mer än 50 meter före minskningen av antalet körfält ska avståndet anges på tilläggstavla T2, avstånd.

31 § Märket ska sättas upp som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar på väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller högre. Avståndet till minskningen av antalet körfält ska då anges på tilläggstavla T2, avstånd."

Kör man Ronnebyvägen efter cirkulationsplatsen vid Citygross mot Centrum borde det finnas en orienteringstavla tidigare som förvarnar om filvalen. Många får byta fil i sista sekund mot centrum upp på bron.

Skyltningen överlag borde ses över i staden.
Tack på förhand!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Skyltning/