Logga för utskrift

Tomgångskörning: bilar och fartyg

Ämnet skapat av Patrik 2017-05-05 13:55

Det är bra att vi har regler som förbjuder tomgångskörning för bilar mer än en minut.

Men det känns lite konstigt att titta ut över parkeringen på hamnplan i Karlskrona där ett stort kabelfartyg nu legat i över en vecka, med tämligen kontinuerligt bolmande skorsten. Jag vet att det är andra regler för sjöfart men kan inte karlskrona kommun erbjuda landström för en rimlig peng eller till och med kräva att man nyttjar landström då man ligger vid kommunens kaj?

Kustbevakningens Amfitrite går väl på landström vid kaj? Polenfärjan när den lägger till på Verkö har väl också landström?

Jag är inte elektriker men jag kan se ett elskåp innanför avspärrningarna där kabelfartyget är förtöjt.

Hur hanteras fartygets avloppsvatten?

 

 

 


Patrik

Inlägget gjordes 2017-05-10 09:54

Tack för svar!

Glad att se att Karlskrona kommun i möjligaste mån försöker tillhandahålla landstöm till både mer "permanenta" och tillfälligt besökande fartyg, vid flera kajer/hamnar. Också glad att då detta kabelfartyg kommer att ligga på Verkö så kommer det att ha landström.

Synd att det inte finns ström nog för detta fartyg även i handelshamnen för tillfället.

Också glad att höra att avloppsvattnet hanteras kontrollerat.

/Patrik

 

Hamnchef

Inlägget gjordes 2017-05-08 09:54

Hej,

Större fartyg behöver köra en generator (en mindre maskin) för sin elförsörjning ombord. Upp till en viss storlek erbjuder och kräver hamnen att fartyg kopplar upp sig på landström. För en månad sedan har vi säkrat upp så att vi har 3 gånger dubbla styrkan på strömuttagen i Norra Handelshamnen. Dvs vi har maximerat så mycket som befintlig elkabel tillåter. En klar förbättring. Detta räcker dock inte för det fartyg som nu ligger i hamn och därför måste de köra de sin generator. Vi fortsätter att förbättra förutsättningarna i hamnen.

 I Handelshamnen har mycket riktigt KBV 003 landanslutning. Även NKTs (fd ABB) nya kabelfartyg Victoria har landanslutning på Verkö.

Inget avloppsvatten går ut i havet från fartyg till kaj. Det är under inga omständigheter tillåtet.

Återkom gärna på mailen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Pelle Pettersson / Hamnchef


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Tomgangskorning-bilar-och-fartyg/