Logga för utskrift

Trafiksäkerheten på Verköleden

Ämnet skapat av VerköBo 2017-11-20 15:09

När planeras det att förbättra trafiksäkerheten på Verköleden?

Jag har läst att ni planerar att öka hastigheten till 60km/h på Verkö. Stämmer det?
Ska hastigheten höjas till 60km/h då borde en del förbättringar göras för att undvika olyckor.
Gör ett övergångsställe vid Ängholmen, där man måste passera Verköleden för att komma till Hananäsvägen och Ängholmen.
Gör trottoar till busshållplatsen vid Ängholmen. Idag måste man gå längs med vägen för att gå till den hållplatsen.
Gör ett övergångsställe vid Toras väg.
Sätt upp fartgupp, fartkameror ngt för att hålla nere hastigheten. Idag kör ingen 50km/h på Verkö. Vilken hastighet tror ni det blir om där står 60km på skylten.

Det borde även sättas upp staket mellan cykelbanan och vägen på hela Verköleden. Finns det ngn plan för det?


E.H

Inlägget gjordes 2018-03-06 20:04

Verköleden har enligt mig två problem, säkerheten och sen är kapaciteten vid Vänstersväng in mot stan vid Verkökrysset ofta belagd med köer från Maxirondellen och framåt. Ut mot E22an är det aldrig några problem. Längre tider för grönt behövs alternativt en rondell? Säkerheten brister pga för höga hastigheter i kombination med dåligt skydd för cyklister/gångare, främst från Ringö och utåt. Vänstersvängen på väg till fotbollsplanerna är för trång/smal och behöver fixas. Leden är byggd för betydligt större trafikvolym än vad som kör där idag men man har gjort vägen smalare till förmån för cykelbanan utan att  riktigt få till säkerheten där, ett rejält staket behövs samt fler övergångsställen. På de flesta ställen av leden finns gott om mark att bredda vägen eller ännu bättre flytta ut cykel/gångvägen flera meter från vägen. Har kört där dagligen i över 20 år, ofta flera gånger per dag.

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-02-13 10:57

Hej!

Eftersom arbetet nyligen påbörjats med att se över den aktuella vägen har vi ännu inte svar på frågor gällande om vägen ska förändras och i så fall hur.

Vänligen
Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Boende på Verkö

Inlägget gjordes 2018-02-13 09:06

Skönt att höra att ingen hastighet höjs på Verkövägen. Utöver det undrar jag om de andra förändringarna.

Kommer vägen kunna förändras så den inte inbjuder till så höga hastigheter? 

Kommer det ordentligt upplysta övergångställen i anslutning till alla busshållplatser så skolbarnen och alla andra kan ta sig till/från busshållplatserna säkrare? Trottoarer till/från busshållplatser? 

Idag är det svårt att korsa vägen för skolbarnen till bussen när färjetrafiken kommer. Även bussarna har svårt att komma ut från hållplatser, så bussresenärer missar tåg och kommer försent till skolan när bussen inte kan hålla sin tidtabell.

Idag kan man inte heller ta sig över vägen vid Lyckå Slottsruin vilket är populärt men förenat med livsfara. Går det att få en övergång/övergångställe?

Vi beoende behöver få prioriteras högre än genomfartstrafik så som lastbilstransporter.

Många vill bo både nära stan, vid vattnet med naturen nära och Verkö kan erbjuda ett större värde för vår stad än bara som ett industriområde.

PA

Inlägget gjordes 2018-01-04 08:35

Tack för det glädjande beskedet 3 januari! 

Bibehållen låg skyltad hastighet, kompletterat med verkningsfulla åtgärder för att hastighetsgränsen även följs (t.ex. fartkameror (är de meningsfulla för utländska bilar?), blåskontroller efter färjan eller vägbulor) samt övergångsställen och gångbana till busshållplatserna, så finns det hopp.

 

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-03 15:01

Hej!

Hastighetsplanen som ligger till grund för kommande hastigheter i Karlskrona kommun påbörjades redan 2011 och utgår från de förutsättningar som fanns då.

Vi som i dag arbetar med att se till att hastighetsplanen genomförs har nyligen påbörjat jobbet. Vi håller på att se över planen och även vad som har hänt sedan 2011 på de vägar och i de områden som finns med.

Förutom att vi mäter aktuella hastigheter och antal fordon per dygn på olika vägar går vi igenom de förslag på åtgärder som lämnats till kommunen.
Det är mycket nytt som skall med i beräkningarna, även när det gäller Verköleden.

Drift- och serviceförvaltningen kommer att föreslå att det i kommande trafikutskott beslutas att 50-sträckorna på Verköleden bibehålls och att hastigheten på 70-sträckorna sänks till 60 kilometer i timmen.

Ni som har fler frågor är välkomna att ringa mig.

Med vänlig hälsning
Johan Lindh
Trafikingenjör
Drift- och serviceförvaltningen

0455-30 31 46

 

Lyckebybo

Inlägget gjordes 2018-01-03 11:29

Trots att det i denna dialog med kommunen har beskrivits flera farliga tillbud på Verköleden så har drifts- och serviceförvaltningen ännu inte svarat om det finns någon planering med mera konkreta åtgärder för att höja trafiksäkerheten. Det är meningslöst med en dialog om inte kommunen svarar. Första inlägget publicerades redan 20 november 2017. Om kommunen bedömer att det inte behövs några åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Verköleden så är det också en viktig information.

VerköBo

Inlägget gjordes 2017-12-21 16:19

Tack för ditt svar Johan!
Bra att säkerheten är högt prioriterad. Låter bra att ni ska se över situationen, jag hoppas ni ser över läget innan hastigheten höjs.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Trafiksakerheten-pa-Verkoleden/