Logga för utskrift

Vasagatan-Fartgatan

Ämnet skapat av X 2017-03-21 18:19

Visst blev "förbifart" Valhallavägen-Frukthuset, en bra lösning i många avseenden. Men tyvärr håller många en alldeles hög fart, speciellt för de som kommer från "högskolehållet". Släpper på lite extra i nedförsbacken?

En vägbula eller något liknande vore inte dumt, det har man infört vid Gullberna exempelvis, och det verkar fungera även för busstrafiken. Om jag förstår det rätt uppskattar dessa inte vägbulor, av arbetsmiljöskäl.

Tidigare använde många Vasagatan som en sidoväg till Valhallavägen, och skulle spara några minuters resväg från Telenor, BTH, Gräsvik m.f.l. närliggande arbetsplatser. Man gav alltså "järnet" genom Vasagatan för att komma ut på Sunnavägen.

En del börjar att tänka så igen, vilket vi boende märkt. Det körs ibland i sådan fart att man undrar vad som kan vara så brådskande.

En insats även här, med någon form av fartnedsättning vore välkommet.

 

 

 

 


Henke

Inlägget gjordes 2017-05-08 07:56

Körde förbi här för några dagar sedan och tycker det funkar smidigt, det enda man kan anmärka på är alldeles för många hastighetsskyltar. Tror det fanns hela spannet 70, 60, 50, 40, 30. Vet inte om det har att göra med att man bytt hastigheter och inte hunnit plocka ner de gamla skyltarna, men så många olika hastigheter på så pass begränsad vägsträcka fungerar inte. Bättre hade varit från battsam  70 -> 40 -> 30 (vid frukthuset) -> 40, alltså bort med 50, 60 och 70-skyltarna, om det nu är 40 som ska gälla istället för 50 vid tättbebyggt område, där boende, gångbanor och cykelbanor finns precis vid vägen.

Jämnare hastigheter är skonsammare både för miljön och för bilförarnas sinne...

Sen kan jag tycka att ha 40 hela vägen från infartsleden till bergåsa förbi blomsterkiosken är helt omotiverat, inga boende. övergångsställen eller någonting? 50 el 60 hade varit bättre och sen en 40-skylt när man kommer ner till Bergåsa. problemet är väl att 40 känns för långsamt och 60 blir kanske för snabbt?

Bergåsabon

Inlägget gjordes 2017-05-03 09:54

Hastigheten på Vasagatan var en tid något lägre på grund av ett "dike" sedan gatan blivit uppgrävd. När det väl var i fyllt igen så steg genast hastigheten tyvärr.

tydligt är då att tex en eller flera fartbulor hade gjort sitt till.

Det är väldigt begränsad sikt då gatan tyvärr används som uppställning av bilar av både endel boende samt "parkeringsplats" för pendlare och väldigt tydligt då det är kommunfulmäktige...

Markerat och skyltat övergångsställe saknas på Vallhallavägen. Det finns ett vid korsningen Vallhallavägen/Sunnavägen och sedan är nästa uppe vid Gräsvik. Markera upp det som tidigare låg nästan i linje med Korpralsgatan alternativt om man tycker det är för nära så hade ett i linje med Kronobergsgatan varit lämpligt.

anno2069

Inlägget gjordes 2017-03-27 14:09

Efter att man gjorde om korsningen vid Valhallavägen/sunnavägen så flyter helt plötsligt trafiken på som den ska, övergångställena är klockrena med fartgupp innan, enda smolket i bägaren är busshållplatsen som medför att man får stå och vänta ibland.
Däremot är det för kort avstånd avstånd mellan 60 och 40 skylten om man kommer från Battsam, har man 60 förbi 60-skylten kan man inte rulla ned till 40 utan måste bromsa vid 40-skylten, hade 40-skylten stått en liten bit närmare korsningen hade det varit perfekt

fotgängare

Inlägget gjordes 2017-03-23 13:17

I samband med en översyn av trafiksituationen i det området bör man lägga tillbaka övergångsstället på Valhallavägen. Man behöver kunna korsa vägen säkert där, bl a för att nå butiker och restauranger. 
Ett övergångsställe med både skyltar och vägmarkering, tack!

Johan Lindh

Inlägget gjordes 2017-03-22 15:39

Hej!

Tack för din synpunkt!

Vi kommer att titta närmare på detta när den nya hastighetsplanen är klar. Vi kommer då att gå igenom område för område och titta på olika lösningar och behov. 

/Johan Lindh, trafikingenjör


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Vasagatan-Fartgatan/