Logga för utskrift

Funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsnämnden har fastställt kvalitetsmål som gäller för all verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Funktionsstödsnämndens insatser ska vara av god kvalitet och kännetecknas av:

Trygghet
Vi är i första hand till för de som har våra insatser vilket återspeglar sig i vårt förhållningssätt. Att bli bemött med respekt och på ett korrekt sätt, trygghet, själbestämmande, integritet, helhetssyn, inflytande och delaktighet och rättssäkerhet är några av våra grundläggande principer.

Service
Våra verksamheter och insatser ska vara lättillgängliga.

Utveckling
Våra medarbetare ska ha rätt kompetens och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Förvaltningschef

Per Myrbeck
Telefon: 0455-30 44 13

Förvaltningskontoret

Biståndsavdelning

Besöksadress: Ekliden, Hillerödsvägen 35
Postadress: Funktionsstödsförvaltningen, 371 83 Karlskrona
Fax: 0455-30 51 24

Biståndsavdelningen

Verksamhetschef 
Ida Åkesson 
Telefon: 0455 - 30 44 46

Verksamhetsavdelning

Besöksadress: Ekliden, Hillerödsvägen 53
Postadress: Funktionsstödsförvaltningen, 371 83 Karlskrona

Verksamhetsavdelningen

Verksamhetschef 
Catrin Brissmalm 
Telefon: 0455 - 30 50 80

Verksamhetschef
Sylvia Eriksson Jonasson
Telefon: 0455 - 30 47 75

Verksamhetschef för specialistteamet
Cecilia Strömberg
Telefon: 0455 - 30 50 42

 

 • Kontakt

  • Funktionsstödsförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Östra Hamngatan 7B
  • Telefon: 0455-30 30 00 (växel)
  • E-post till tjänstemännen inom Karlskrona kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn @karlskrona.se
 • Fartyg länk till Sök politiker

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Funktionsstodsforvaltningen/