Logga för utskrift

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar övergripande med samordning, styrning och ledning av den kommunala verksamheten. 

Kommunledningsförvaltningen är uppdelad i nio avdelningar och en stabsavdelning.

 

Carl-Martin Lanér
kommundirektör
Telefon: 0455- 32 11 40


 

 

Anette SturessonAvdelningen för ekonomi och styrning

Anette Sturesson
ekonomichef
Telefon: 0455- 30 30 71

 

 

Ewa StrömstenAvdelningen för HR/Human Resources

Ewa Strömsten
HR-chef
Telefon: 0455- 30 50 70

 

 

Kansliavdelningen

Elisabeth Arebark
kanslichef
Telefon: 0455- 30 30 56
 

 

Thomas JohanssonKommunikationsavdelningen

Thomas Johansson
kommunikationschef
Telefon: 0455- 30 47 61

Mer om kommunikationsavdelningen

 

Pia HolgerssonNäringslivsavdelningen

Pia Holgersson
chef näringslivsenheten 
Telefon: 0455- 30 30 45

 

 

Planeringsavdelningen

Ola Robertsson
planeringschef
0455- 30 35 90

Stabsavdelningen

Tore Almlöf
stabschef
0455- 30 30 27

 

 

Per MortensenUpphandlingsavdelningen

Per Mortensen
upphandlingschef
Telefon: 0455- 30 30 24

Mer om upphandlingsavdelningen

 

Utvecklingsavdelningen

Lottie Dahl Ryde
koncernchef
Telefon: 0455- 30 30 93

 

 

Överförmyndarnämnden Birgitta Jönsson, Ola Åkerborn, JAKO Bildform

Birgitta Jönsson
avdelningschef
Telefon: 0455- 30 31 20
 

 

 
 

 • Kontakt

  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Östra Hamngatan 7B
  • Telefon: 0455-30 30 00 (växel)
  • Fax: 0455-30 30 30
  • E-post till tjänstemännen inom Karlskrona kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn @karlskrona.se
 • Fartyg länk till Sök politiker

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Kommunledningsforvaltningen/