Logga för utskrift

Mötestider

Mötestider för Karlskrona kommuns kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Protokoll och föredragningslistor

 * = offentliga sammanträden

Nämnd/styrelse

Tid

November

December  Januari  Februari  Mars

 April

Kommunfullmäktige* 13.00 23/11 14/12 25/1 15/2 22/3 26/4
Kommunstyrelsen, KS 08.30 7/11
28/11
- 9/1
30/1
- 6/3 10/4
Arbetsmarknadsnämnden

09.00

22/11

20/12        OBS! Ändrad lokal: Viborg, vuxensektionen

24/1 28/2 21/3 25/4
Kunskapsnämnden* 08.30 30/11 21/12        OBS! Ändrad lokal: Freden 18/1
Lokal: Oscarsvärn1
22/2 29/3 19/4

Funktionsstödsnämnden*

09.00

21/11


19/12

31/1 28/2 28/3 25/4

Kultur- och fritidsnämnden*

13.00

 -

4/12 29/1 26/2 26/3 23/4
Drift- och servicenämnden* 14.00 OBS! Måndag
27/11
19/12 30/1 27/2 27/3 24/4
Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden*

08.30
Offentlig del
annonseras.

17/11 7/12 25/1 16/2 8/3 5/4
Socialnämnden*
(plats: Karlskrona KompetensCenter)
13.00
(sluten del)
15.00
(offentlig)
20/11 18/12 29/1 26/2 26/3 23/4
Valnämnden

13.30

- 15/12 30/1 - - 4/4
Äldrenämnden* 14.00

22/11

20/12 31/1 28/2 28/3 25/4
Överförmyndarnämnden 13.30 20/11 18/12 -
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Motestider/