Logga för utskrift

Protokoll och kallelser

I menyn till vänster hittar du protokoll och kallelser från samtliga styrelser och nämnder i Karlskrona kommun.

I respektive kallelse finns även en företeckning över de ärenden som kommer att föredras på sammanträdet.

Mötestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-01
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Protokoll/