Logga för utskrift

Kommunala Pensionärsrådet


Protokoll Kommunala Pensionärsrådet

Ledamöter 2015-01-01-2018-12-31

Äldrenämnden

Ledamöter

Eva-Marie Malmgren (s)
Kent Lewén (fp)
Jan-Åke Nordin (m)

Ersättare

Eva-Lotta Altvall (s)
Britt-Marie Strömqvist (kd)

Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Ledamöter

Per-Inge Gustavsson
Christina Nedemark

Ersättare

Monica Anglert
Hilmer Mårtensson

Sveriges Pensionärsförbund (SPF)

Ledamöter

Bengt Billemyr
Kurt Edvinsson

Ersättare

Jonny Johansson
Siv-Gun Nilsson

Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)

Ledamöter

Karin Karlsson
Knut Andersson 

Ersättare 

Sonja Fredriksson
Stina Jansson

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund

Ledamöter

Eva Henningsson
Göran Svensson 

Ersättare

Lena Tellsol
Ingrid Liljedahl

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG)

Ledamöter

Irene Nygren
Asta Carlsson

Ersättare

Göte Pettersson
Ulla Simonsson

Demensföreningen

Ledamöter

Birgitta Hallberg

Ersättare

Bodil Lindeberg

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-10-27
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Radgivande-organ/Kommunala-Pensionarsradets-ledamoter/