Logga för utskrift

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, tidigare Kommunala Handikapprådet (KHR), är ett råd för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunen (politiker från samtliga nämnder) och företrädare för handikappföreningar.

Protokoll Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31 

Ordinarie ledamöter

Politiker

Billy Peltonen
Anders Ovander
Funktionsstödsnämnden

Magnus Larsson
Kommunstyrelsen

Birger Wernersson
Arbetsmarknadsnämnden

Lotta Törnström
Drift- och servicenämnden

Eva Runesson
Kultur- och fritidsnämnden

Anna Strömqvist
Kunskapsnämnden

Susanne Johansson
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Walla Carlsson
Socialnämnden

Ulf Härstedt
Äldrenämnden

Föreningar

Bengt Gummesson
Astma-Allergiföreningen

Ulf Olsson
Blekinge Dövas Länsförening

Kerstin Svensson
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Karlskrona

Alva Johnsson
Föreningen Karlskrona HjärtLung

Niels-Ivar Klang
Förbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Östra Blekinge

Maj-Lis Nilsson
Förbundet för människor med läs- och skrivsvårigheter (FMLS), Östra Blekinge

Carina Ernstsson
Hörselskadades Riksförbund (HRF), Karlskrona

Ingrid Svensson
Karlskrona Epilepsiförening

Birgitta Jansson
Karlskrona Handikappidrottsförening

Elizabeth Thörngren
Neuroförbundet, Blekinge

Monica Holmqvist
Reumatikerförbundet, Karlskrona

Nancy Johansson
Synskadades Förening Karlskrona

Kenneth Nyström
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Blekinge

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Radgivande-organ/Kommunala-handikappradet/