Logga för utskrift

Budget

Här hittar du Karlskrona kommuns budget 2017. Det är kommunens strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2017 – 2019.
Budgeten för 2017 antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2016.

Budget 2017

Läs Budget för 2017 och planer för 2018 och 2019

Ladda ner

Karlskrona kommuns budget, pdf 3 MB

Så här användes dina skattepengar

Under 2015 betalade varje invånare i Karlskrona kommun i genomsnitt 43 700 kronor i skatt till kommunen. Kommunen får även ett statsbidrag, så totalt kunde 50 560 kronor per person fördelas till olika verksamheter. Närmare 80 procent av skatteintäkterna och statsbidraget gick till vård, skola och omsorg.

Läs om hur dina skattepengar fördelades 2015

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Ekonomi/Budget/