Logga för utskrift

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) är skriven med syfte att skydda så att din personliga integritet inte kränks i samband med att vi använder dina personuppgifter.

Lättläst information om PUL hittar du på Datainspektionens webbplats 

Inom Karlskrona kommun använder vi ibland dina personuppgifter för att kunna utföra våra administrativa uppgifter. Exempelvis underlättar dina personuppgifter oss att hålla ordning och reda och skicka rätt beslut till rätt person och så vidare. Kommunen är då ansvarig under Personuppgiftlagen, (PuL). 

De uppgifter som inte är skyddade av sekretess kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Inom Karlskrona kommun har samtliga nämnder samt kommunstyrelsen ansvaret att vi följer PuL på ett regelrätt sätt.

Du har rätt att en gång per år få veta vilka av dina personuppgifter vi har registrerade.
Ansökan, som ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, skickar du till:
Karlskrona kommun
Östra Hamngatan 7B
371 83 Karlskrona

För mer information se Datainspektionens dokument "Information till den registrerade", pdf

Kontakta kommunens personuppgiftsombud om du har frågor om personuppgifter


Kunskapsförvaltningen

Björn Petterson
telefon 0455-30 41 97

Anders Karlsson 
telefon 0455-30 48 02
This is an email address

Funktionsstödsförvaltningen

Jessica Andersson
telefon 0455-30 45 64
This is an email address

Kultur- och fritidsförvaltningen

Katarina Möller
telefon 0455-30 35 55
This is an email address

Kommunledningsförvaltningen

Jessica Norlander
telefon 0455-30 30 38
This is an email address

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Annelie Larsson
telefon 0455-30 33 21
This is an email address

Drift- och serviceförvaltningen

Madeleine Alm
telefon 0455-30 44 11
This is an email address

Socialförvaltningen

Katarina Lindell
telefon 0455-30 42 61
This is an email address

Äldreförvaltningen

Sven Arne Andersson
telefon 0455-30 45 63
This is an email address

Arbetsmarknadsförvaltningen

Björn Petterson
telefon 0455-30 41 97
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-07
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Lagar-och-foreskrifter/Personuppgiftslagen/