Logga för utskrift

Konsumentvägledning

Du som är invånare i Karlskrona kommun har möjlighet att få konsumentvägledning.

Karlskrona kommun har nu slutit ett nytt avtal med Ronneby kommun avseende konsumentvägledning.

Du kan kostnadsfritt få vägledning i konsumentfrågor och hjälp med:

• Rådgivning före köp
• Råd om dina rättigheter och skyldigheter som konsument
• Råd och stöd vid reklamationer/tvister
• Frågor om konsumenträtt och ekonomi

Läs gärna vanliga konsumentfrågor här.

Kontakta din konsumentvägledare

Telefon: 0455-30 42 18 Telefontider: onsdagar 9.00–12.00, torsdagar 9.00–12.00
E-post: This is an email address 
Postadress: Konsumentvägledare,  Stadshuset, 372 80 Ronneby
Fax: 0457-61 86 33

Läs mer på Konsumentverkets nationella kontaktsida för konsumenter:
http://www.hallakonsument.se/

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Radgivning/Konsumentvagledning/