Logga för utskrift

Trygghet och säkerhet

Beredskap för olyckor och kriser

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.
Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola till exempel.
Mer information om Karlskrona kommuns beredskap för olyckor och kriser

Brottsförebyggande Rådet

Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i Karlskrona vill minska brottsligheten och öka tryggheten i Karlskrona. I Karlskrona ska alla kunna leva ett gott liv och vår kommun ska vara en plats där alla kan känna sig trygga utomhus och i sitt eget hem.

I lokala BRÅ i Karlskrona arbetar vi tillsammans för att förbättra det brottsförebyggande arbetet. Sättet vi arbetar på varierar mellan mer sociala åtgärder som nattvandringar till mer fysiska aspekter som hur vi planerar bostadsområden och behovet av belysning på olika vägar.
Lokala Brottsförebyggande Rådet i Karlskrona

Olycksfallsförsäkring

Karlskrona kommuns olycksfallsförsäkring gäller bland annat alla barn och elever i barnomsorgen och grundskolan, elever i gymansieskolan och övriga personer i verksamhet som anordnas av kommunen.
Mer information om försäkring

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Mer information om grannsamverkan

Nattvandrande föreningar

För att öka tryggheten bjuder Karlskrona kommun i samarbete med Polisen in samtliga Karlskronas föreningar till att nattvandra i Karlskrona centrum.

Mer information om nattvandring

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten arbetar för att skapa ett tryggare samhälle.
Läs mer om hur du kan förebygga brand och andra faror samt om Räddningstjänstens verksamhet i Karlskrona och Ronneby på Räddningstjänstens Östra Blekinges webbplats.
Räddningstjänstens Östra Blekinge

Polisen i Karlskrona

Polisen i lokalpolisområde Karlskrona arbetar bland annat brottsförebyggande. På polisens webbplats kan du läsa mer om vad som är på gång i din kommun.

Polisen i Karlskrona

 • Kontakt

  • Anders Wiklander
  • Säkerhetschef
  • Telefon: 0455 - 30 30 13
  • Anne Kjellson
  • Säkerhetshandläggare
  • Telefon: 0455-30 30 61

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-09
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/