Logga för utskrift

Brottsförebyggande Rådet

I lokala Brå i Karlskrona arbetar vi tillsammans för att förbättra det brottsförebyggande arbetet.

Lokala Brå i Karlskrona kommun vill:

  • Minska brottsligheten 
  • Öka tryggheten i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ska vara en plats där alla ska kunna leva ett gott liv och känna sig trygga utomhus och i sitt eget hem.

I lokala Brå arbetar vi tillsammans för att förbättra det brottsförebyggande arbetet. Sättet vi arbetar på varierar mellan mer sociala åtgärder som nattvandringar till mer fysiska aspekter som hur vi planerar bostadsområden och behovet av belysning på olika vägar.

Alla måste bidra i det brottsförebyggande arbetet. Det kan vi göra på olika sätt, bland annat genom att tömma bilen själva, vara uppmärksam på grannhuset när grannen är bortrest och inte köpa alkohol till minderåriga.

Bara genom att samarbeta med alla goda krafter kan vi skapa en trygg och säker kommun.

I Lokala Brå i Karlskrona kommun finns representanter från:

  • Kommunstyrelsen
  • Polisen 
  • Kriminalvården 
  • Brottsofferjouren
  • Räddningstjänsten Östra Blekinge
  • Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har representanter från kunskapsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, äldreförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningen, med i Lokala Brå.

Områdes-Brå

Mellanstadens Områdes-Brå omfattar Marieberg, Gullaberg och Kungsmarken. Här samverkar skola, fritidsgård, Karlskronahem, PBA, Hyresgästföreningen, Kungsmarkskyrkan, Polisen, socialförvaltningen, kommunledningen samt hyresgäster från de tre områdena. 

I Kronotorps Områdes-Brå samverkar Karlskronahem, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, socialförvaltningen och hyresgäster.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-15
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Brottsforebyggande-Radet/