Logga för utskrift

Brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet (Brå) i Karlskrona vill minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Vi arbetar tillsammans för att utveckla och förbättra det brottsförebyggande arbetet.

Lokala brottsförebyggande rådet (Brå) i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ska vara en plats där
alla ska kunna leva ett gott liv och känna
sig trygga utomhus och i sitt eget hem.

I Lokala Brå arbetar vi tillsammans för att förbättra det brottsförebyggande arbetet. Sättet vi arbetar på varierar mellan mer sociala åtgärder som nattvandringar till mer fysiska aspekter som hur vi planerar bostadsområden och behovet av belysning på olika vägar.

Alla måste bidra i det brottsförebyggande arbetet. Det kan vi göra på olika sätt, bland annat genom att tömma bilen själva, vara uppmärksam på grannhuset när grannen är bortrest och inte köpa alkohol till minderåriga.

Bara genom att samarbeta med alla goda krafter kan vi skapa en trygg och säker kommun.

I Lokala Brå i Karlskrona finns representanter från Kommunstyrelsen, Polisen, Kriminalvården, Brottsofferjouren, Räddningstjänsten Östra Blekinge och de kommunala förvaltningarna kunskaps-förvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, äldreförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.

Områdes-Brå

Mellanstadens-Brå omfattar Marieberg, Gullaberg och Kungsmarken. Här samverkar skola, fritidsgård, Karlskronahem, PBA, Hyresgästföreningen, Kungsmarkskyrkan, Polisen, socialförvaltningen, kommunledningen samt hyresgäster från de tre områdena. 

I Kronotorps-Brå samverkar Karlskronahem, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, socialförvaltningen och hyresgäster.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-09
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Brottsforebyggande-Radet/