Logga för utskrift

Försäkring

Karlskrona kommuns olycksfallsförsäkring gäller bland annat alla barn och elever i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg, elever i gymnasieskolan och övriga personer i verksamhet som anordnas av kommunen.

Försäkringens omfattning

Olycksfallsförsäkringen omfattar "plötsliga, oförutsedda kroppsskador som beror på yttre händelse", vilket betyder att sjukdomsrelaterade skador inte omfattas. För till exempel barn i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg gäller försäkringen dygnet runt. För till exempel gymnasieelever gäller försäkringen endast under skoltid.

Försäkringen är tecknad hos försäkringsbolaget Protector Försäkring.
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-410 637 00
E-post: This is an email address

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för:

 • Barn 0-5 år.
 • Elever i alla former av grundskola (även friskola) inklusive elever folkbokförda i kommunen men som går i skola i annan kommun.
 • Barn i alla former av barnomsorg (även friskola) inklusive barn folkbokförda i kommunen men som får barnomsorg i annan kommun.
 • Barn i kontaktfamiljer.
 • Personer i familjehem m.m.
 • Personer i HVB-hem.
 • Trappvärdar utsedda av AB Karlskronahem.

Vad innebär dygnet runt?

Försäkringen gäller under skoltid eller verksamhetstid samt under fritid och ferier.


Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid eller verksamhetstid för:

 • Elever i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik m.m.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik m.m.
 • Personer i räddningsvärn.
 • Personer i av Förbundet anordnad utbildning.
 • Guider.
 • Personer i av kommunen anordnad verksamhet.
 • Nattvandrare i Karlskronahems regi.
 • Elever i gymnasieskola (även friskola).
 • Seniorer inom grundskolan/gymnasieskolan.
 • Elever och seniorer i vuxenutbildning.

Vad innebär skoltid och verksamhetstid?
Försäkringen gäller för ordinarie tid som den försäkrade deltar i försäkrad skoltid och verksamhetstid, samt färden till och från denna.

 • Kontakt

  • Kunskapsförvaltningen
  • Claes-Urban Persson
  • Telefon: 0455-30 36 15

  För förskola, skola och pedagogisk omsorg.

   

  • Kunskapsförvaltningen
  • Pia Brante
  • Telefon: 0455-30 41 95

  För gymnasieskola.

   

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Anne Kjellson
  • Telefon: 0455 - 30 30 61

  För övergripande frågor om försäkringen.

 • Information om olycksfallsförsäkringen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-09
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Forsakring/