Logga för utskrift

Särfonder

För närvarande finns det inte några särfonder att söka till. Men i februari 2018 finns det ny möjlighet att söka till ett antal fonder. Sidan kommer då att uppdateras.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-12
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Stipendier--priser/Sarfonder/