Logga för utskrift

HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, det vill säga vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om könsöverskridande identitet eller uttryck. Q:et kan handla om sexuell läggning, könsidentitet, relationer, sexuell praktik eller också ett uttryck för kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

 

Karlskrona Pride 

I år arrangerades Karlskrona Pride 29 maj - 4 juni. Veckan inleddes med att Karlskrona kommun och Karlskrona Pride-föreningen hissar regnbågsflaggor på Stortorget. Karlskrona kommun flaggade även på fler utvalda ställen runt om i kommunen.

Prideparaden gick av stapeln lördagen den 3 juni. Det var många som gick med i paraden och mycket människor som kantade paradvägen. 

Stadsbiblioteket invigde under veckan en permanent regnbågshylla som kommer att fyllas med skönlitteratur, facklitteratur och tecknade serier mm som belyser HBTQ ur olika perspektiv.

Mångfaldsquiz

Under Pride-veckan var det möjligt att göra ett mångfaldsquiz. Det var flera tävlande som hade alla rätt och tio vinnare har lottats fram. Vinsten är ett mångfaldsspel som skickas hem till följande personer:

Anton Jönsson, Karlskrona
Åse Fransson, Göteborg
Anna Söderberg, Ronneby
Belinda Gunnarsson, Karlskrona
Micael Sverkersson, Växjö
Hans Alexandersson, Holmsjö
Lena P Nygren, Listerby
Sofie Norgren, Karlskrona
Benjamin Topalovic, Karlskrona
Sofie Strandberg, Karlskrona

Stort grattis till er!

Karlskrona Pride-föreningen

Karlskrona kommun stödjer den ideella föreningen Karlskrona Pride. Hbtq är en del i kommunens mångfaldsarbete. Föreningens syfte är att anordna en årlig Pridefestival i Karlskrona samt verka för att sprida information om hbtq-frågor. Kontaktuppgifter till Karlskrona Pride-föreningen finns på http://karlskronapride.org/ 

HBTQ-utbildning

Under hösten 2016 utbildades kommunens chefer och politiker i hbtq-frågor. Utbildningen bestod dels av föreläsning, dels en webbaserad hbtq-utbildning där även mänskliga rättigheter och normkritik ingick som delmoment. Det var RFSL som höll i utbildningen. Det finns planer för att personal och förtroendevalda i Karlskrona kommun, ska få möjlighet att genomgå en hbtq-utbildning. Planeringsarbetet pågår.

HBTQ-certifierade verksamheter i kommunen

Nu är elevhälsan på gymnasieskolorna och äldreförvaltningens mångfalds- och värdegrundsinstruktörer i Karlskrona kommun hbtq-certifierade. Genom utbildningen har deltagarna fått verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Utbildningen har lett till att deltagarna känner sig tryggare i mötet med hbtq-personer och kan ge elever och seniorer bättre stöd och hjälp i dessa frågor.

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regeringen har tagit fram en samlad strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsyttryck. Syfter med strategin är att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Strategin lägger grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.

De fokusområden som strategin omfattar är:

  • Våld, diskriminering och andra kränkningar
  • Unga hbt-personer
  • Hälsa, vård och sociala tjänster
  • Privat- och familjeliv
  • Kulturområdet
  • Civila samhället

I strategin aviseras också uppdrag till myndigheter samt förstärkta insatser i syfte att höja medvetenheten och kunskapen avseende frågor som berör hbt-personers levnadssituation.

Strategin kan laddas ner från regeringens hemsida

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-19
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald/HBTQ/