Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Frågor & svar

Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring cyklar och cykelvägar.

Frågor

Vilken sida ska jag gå respektive cykla på en gång- och cykelväg?

Får jag cykla på trottoaren?

Får man köra moped på cykelvägarna?

Får jag cykla på vilken sida jag vill om det finns en cykelbana på båda sidor av vägen?

Får jag cykla på vänster sida av gatan om det finns en målad linje i gatan där?

Finns det allmänna cykelpumpar där jag kan pumpa däcken?

Varför är asfalten i en del korsningar blåmålad? Måste bilister stanna för mig som cyklar där?

Vad gör jag om jag upptäcker krossat glas på min cykelväg?

Vad gör ni åt gropiga och ojämna cykelbanor?

Hur prioriteras plogning/halkbekämpning av gång- och cykelvägar?

Vad gör ni åt trasig belysning?

Svar

Vilken sida ska jag gå respektive cykla på en gång- och cykelväg?
På en gång- och cykelväg bör man gå på den vänstra sidan som man gör på en väg utan gångbana. Cyklar framförs på den högra sidan vilket innebär att man som gående/cyklist har ögonkontakt med den som man möter.

Får jag cykla på trottoaren?
Nej, cyklister får inte cykla på trottoarer. Fotgängare och cyklister hamnar ofta i konflikt med varandra. De som går uppfattar inte vad som är cyklistyta och korsar eller går på cykelbanan. Cyklisten i sin tur upplever ofta att risken att köra ute på gatan är för stor och cyklar därför ibland på trottoaren istället. Att visa hänsyn till och förståelse för varandras svårigheter underlättar vardagen för alla.

Får man köra moped på cykelvägarna?
I Sverige har vi två hastighetsklassningar för mopeder, klass 1 och klass 2:
Klass 2-mopeder får köras i max 25 kilometer/timme och får köras på cykelvägar om inget annat anges på skyltar.
Klass 1-mopeder (med registreringsskylt) får köras i max 45 kilometer/timme och måste köras på vanliga gator och vägar.

Får jag cykla på vilken sida jag vill om det finns en cykelbana på båda sidor av vägen?
Försök att alltid cykla på höger sida av gatan även när det finns cykelbanor på båda sidor. Om det bara finns cykelbana på ena sidan ska du i första hand använda den.

Får jag cykla på vänster sida av gatan om det finns en målad linje i gatan där?
Nej, när det bara finns en målad linje i gatan som gräns mot biltrafiken får du bara köra på höger sida av gatan.

Måste bilförare stanna för cyklister vid ett övergångsställe?
Om du går och leder din cykel över övergångsstället gäller samma regler som för gående, det vill säga bilföraren måste stanna om den som går precis ska eller håller på att gå över övergångsstället.

Om du cyklar har bilföraren däremot inte samma skyldighet att stanna. Som cyklist måste du vara medveten om att det är svårt för en bilist att hinna uppfatta en cyklist som cyklar ut på ett övergångsställe och att du tar en mycket stor risk om du gör det.

Finns det allmänna cykelpumpar där jag kan pumpa däcken?
Ja, det finns 4 offentliga cykelpumpar i Karlskrona. Cykelpumparna finns placerade vid Stadsmarinan, på Parkgatan i närheten av busshållplatserna, vid korsningen mellan Pantarholmskajen och Borgmästarekajen samt vid brohålan vid Lindesnäs. Pumparna är manuella, har en tryckmätare och det går att pumpa de flesta ventiltyper.

Varför är asfalten i en del korsningar blåmålad? Måste bilister stanna för mig som cyklar där?
Nej, att bilar måste stanna och lämna företräde bestäms av målade linjemarkeringar och skyltar. Men på en del ställen där gående och cyklister passerar målar vi asfalten blå för att både du som gående eller cyklist och bilförare ska vara mer uppmärksamma just där. Detta är gång-/cykelpassager.

Vad gör jag om jag upptäcker krossat glas på min cykelväg?
Du kan hjälpa oss att snabbare få bort till exempel krossat glas från cykelvägarna genom att rapportera in det till felanmälan. Se kolumnen till höger hur du når oss. Vi behöver din hjälp för att hålla cykelvägarna trygga och säkra.

Vad gör ni åt gropiga och ojämna cykelbanor?
Att ha jämna och fina cykelvägar är viktigt, främst av säkerhetsskäl förstås men också för att du ska få en bekväm cykeltur. Upptäcker du stora ojämnheter på en cykelväg, hjälp oss genom att rapportera in det till drift- och serviceförvaltingens felanmälan. Se kolumnen till höger hur du når oss.

Hur prioriteras plogning/halkbekämpning av gång- och cykelvägar?
Att ha välplogade cykelvägar är viktigt. Vi följer en speciell ordning när vi plogar, och börjar med huvudstråken. Du kan hitta vår prioriteringsordning på: karlskrona.se/vintervaghallning.
Är det något på denna sträcka som behöver åtgärdas? Hjälp oss genom att rapportera in det till drift- och serviceförvaltningens felanmälan. Se kolumnen till höger hur du når oss.

Vad gör ni åt trasig belysning?
Att ha en god belysning längs gång- och cykelvägarna är viktigt. Upptäcker du trasiga lampor? Hjälp oss att rapportera in det till felanmälan. Se kolumnen till höger hur du når oss.

 • Felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor, idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla

  På webben:

  Till felanmälan

  App till smartphone:

  "Felanmälan i Karlskrona"
  Finns på App Store och Google Play

  Telefon:

  0455-30 32 37
  Telefontid vardagar 7.00-15.30.
  Lunchstängt 12-13.00.
  Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

  E-post:

  This is an email address 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Cykel/Fragor-och-svar/