Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karlskronas cykelstrategi

Karlskronas cykelstrategi

Här kan du läsa om de målsättningar som Karlskrona kommun arbetar efter för att förbättra möjligheterna för cykling.

Den långsiktiga målsättningen för arbetet med cykling i Karlskrona kommun fram till år 2030 är att minst 30 procent av kommuninvånarna cyklar året runt till arbete eller skola, att minst 75 procent av invånarna tycker att Karlskrona är en bra cykelkommun och att risken att skadas i trafiken halveras.

De långsiktiga målen har brutits ner till ett delmål för perioden fram till 2016 som innebär att minst 10 procent av kommuninvånarna ska cykla till arbete eller skola, 50 procent av invånarna ska tycka Karlskrona är en bra cykelkommun och risken att skadas i trafiken ska minska med 10 procent.

I Karlskrona kommun finns idag drygt tio mil cykelvägar, cykelbanor och cykelfält. Under det senaste decenniet har drygt 20 kilometer tillkommit och ett vägvisningssystem för de prioriterade cykelvägarna har uppförts.

Hela Karlskrona tätort, från centrum på Trossö till de norra delarna i Bastasjö, ligger inom tio kilometers cykelavstånd. Sträckan tar omkring 30 minuter att cykla.

Sju procent av kommuninvånarna i Karlskrona använder cykeln som färdsätt. I de närliggande städerna Kalmar och Växjö cyklar runt 20 procent. Nästan hälften av kommuninvånarna väljer bilen på resor som är kortare än fem kilometer medan 12 procent cyklar samma sträcka. Om avståndet är 5-10 kilometer använder 76 procent bilen och 13 procent cykeln.

Cykelbokslut 2015

Här kan du läsa om vad vi gjorde under 2015 för att utveckla möjligheterna till cykling.

Cykelbokslut 2015, pdf 3Mb

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Cykel/Karlskronas-cykelstrategi/