Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Om projektet

Om projektet

Kilströmskaj föreslås utvecklas med cirka 42 lägenheter i ett läge nära både vattnet och Karlskrona centrum.

Kilströmskaj ligger på Björkholmen strax söder om Saltöbron. Platsen har utsikt mot Saltösund och mot havet i sydväst.


Bilden ovan: Trossö och Saltö med Kilströmskaj utmarkerat. Klicka på bilden för att se en större version.

Så här ser förslaget ut

Förslaget innebär cirka 42 nya bostäder på Kilströmskaj och café eller restaurang mot Saltö sund. I områdets östra del finns det förslag om så kallade "bokaler". Bokaler är en boendeform som kombinerar bostad och lokal. Byggnaderna planeras att byggas helt i trä.

Området föreslås också utvecklas vidare med ett nytt torg i öster och ett promenadstråk längsmed Saltö sund. Det nya torget kan bli Björkholmens motsvarighet till den centrala platsen på Ekholmen.


Bilden ovan: illustration över området, med nya byggnader nära till promenadstråk och småbåtshamn.

Inspiration från stadens landmärken

Hur de nya byggnaderna är formade tar utgångspunkt hos andra välbekanta landmärken i Karlskrona. Kraftfulla geometriska grundformer, knubbiga torn och gavlar, karakteristiskt formade tak och tydliga siluetter.


Bilden ovan: Kilströmskajs nya byggnader i rött i förhållande till andra kända byggnader i Karlskrona. Klicka på bilden för att se en större version.

Platsen idag

Kilströmskaj består idag av en parkeringsplats och parkyta med gräsmattor och stenläggningar mot vattnet och brofästet.

Kilströmskaj är exempel på ett område i Karlskronas centrala delar där det finns utrymme att bygga bostäder. Platsen har till stor del använts för bilparkering under många år men har tidigare varit bebyggd.


Bilden ovan: Vy över hur området ser ut idag. Klicka på bilden för att se en större version.

 • Kilströmskaj i korthet


  Vad?
  Kilströmskaj föreslås utvecklas med cirka 42 nya bostäder, plats för café eller restaurang, ett nytt torg i öster och ett kajstråk längs med Saltö sund.

  Var? Kilströmskaj ligger på Björkholmen precis söder om Saltöbron. Området ligger i ett attraktivt läge nära både vatten och Karlskrona centrum.

  När? Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige 27 april 2017.

  Vem? Kvarteret planeras att byggas av Svensk Bostadsutveckling AB.


 • Tyck till!

  Vad tycker du om förslaget för Kilströmskaj?

  Ställ frågor, diskutera och lämna dina synpunkter

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-03
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Kilstromskaj/Projektet/