Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Vad händer nu?

Vad händer nu?

Här kan du följa arbetet med Kilströmskaj.

Granskning för detaljplanen Kilströmskaj pågick mellan den 8 juli och 19 augusti 2016.

Bild som visar att förslaget nu är på samråd.

Vad händer nu?

Just nu pågår ett arbete med att sammanställa och svara på alla inkomna synpunkter från granskningen.

Vad har hänt sedan samrådet?

Efter medborgardialogen som fördes efter det tidigare förslaget har nu de synpunkter som kom från Karlskronaborna och andra remissinstanser resulterat i ett ändrat förslag.

I det nya förslaget har utformningen av kvarteret ändrats och höjden på det högre huset har sänkts fyra meter. Det har också gjorts en miljökonsekvensbeskrivning som analyserar hur det nya kvarteret förhåller sig till Karlskrona stadsbild. Det finns nu också ett förslag på hur antalet parkeringsplatser i närområdet kan hållas på samma nivå.

Vad blir nästa steg?

Efter granskningen kommer antagandet. Då antar kommunfullmäktige det slutgiltiga förslaget till detaljplan.

De som haft synpunkter, och inte fått dem tillgodosedda, får information om beslutet och hur ett överklagande går till. Överklagandetiden är tre veckor.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark- och vattenområden får bebyggas och användas till. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov.

Läs mer om hur en detaljplan tas fram

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Kilstromskaj/Vad-hander-nu/