Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Vad händer nu?

Vad händer nu?

Här kan du följa arbetet med Karlskronas nya stadsdel.

Under hösten 2016 och våren 2017 genomförs den stora markentreprenaden på Pottholmen som bland annat bygger om Blekingegatan till resecentrum och omvandlar Järnvägstorget till ett nytt stråk. Dessutom pågår ett arbete med att sanera och lägga nya ledningar i hela området. Arbetet är uppdelat i olika delar som på olika sätt påverkar dig som bor eller rör dig runt Pottholmen.

Här hittar du senaste nytt om arbetet på Pottholmen och kan läsa om olika projekt.

Senaste nytt från Pottholmen

Korsningen vid polishuset
Nu är korsningen på Österleden vid polishuset asfalterad och de nya trafikljusen är på plats. Övergångsställena mellan Landbrogatan och Blekingegatan samt mellan Landbrogatan och över till Polishuset är igång igen.

De första dagarna justerades tiderna för grönt vilket gjorde att längre kötider än vanligt uppstod. Nu är gröntiderna optimerade för längsta möjliga tid åt de filer som är öppna.

- Ett stort tack till alla Karlskronabor för visad hänsyn och tålamod i trafiken under de senaste månaderna, säger Daniel Strandberg, byggledare Pottholmen

Blekingegatan
Den nya perrongen mot Blekingegatan är klar. Nu fortsätter ombyggnaden av Blekingegatan som ett resecenter. Just nu sker stensättning på Blekingegatan samtidigt som refuger med mera sätts. Det görs även en anslutning till den nya perrongen för att bygga ihop Blekingegatan med den nya perrongen. Under det arbetet kommer trafiken längs Blekingegatan fortsätta vara enkelriktad norrut.

Järnvägstorget
Inom kort börjar arbetet med mittrefugen på Järnvägstorget. Här kommer det läggas skelettjord för att det senare ska kunna planteras träd i refugen.


 

Aktuella projekt på Pottholmen

Korsningen Landbrogatan/Järnvägstorget/Blekingegatan vid polishuset byggs om

Om arbetet: Trafikljusen byts ut, nya ledningar läggs ner i marken och ny skyltning kommer sättas upp. I hela korsningen kommer det också läggas ny asfalt.
Start: september 2016
Slut: januari 2017
Påverkan: Trafikljusen är släckta och inga vänstersvängar tillåts i korsningen. Högerregel gäller och gående hänvisas att korsa Järnvägstorget på övergångarna vid resecentrum. Risk för längre köer för dig som kör på Österleden, främst i morgontrafik och tidig kväll. Följ hänvisningsskyltar på plats.

Här ser du trafikförändringar i samband med arbetet. Klicka på bilden för att se den större.

Vägarbete på Järnvägstorget

Om arbetet: Ett arbete pågår med att bygga om Järnvägstorget till ett nytt stråk. Gatan ska få en form mer lik en stadsgata. Just nu läggs bland annat nya ledningar ner i gatan. I arbetet kommer också nya trottoarer att byggas, en ny refug i mitten av gatan som delar körfälten och ny asfalt ska läggas.
Start: september 2016 
Slut: våren 2017
Påverkan: En fil är stängd för dig som kör på Österleden strax före trafikljusen vid Skeppsbrokajen, förbi Karlskrona C och bort till Borgmästarekajen. Risk för längre köer för dig som kör på Österleden, främst i morgontrafik och tidig kväll. Följ hänvisningsskyltar på plats.

Här ser du trafikförändringar i samband med arbetet. Klicka på bilden för att se den större.

Ny perrong och nya busshållplatser på Blekingegatan

Om arbetet: I arbetet ingår att bygga klart perrongen mot järnvägsspåret, på västra sidan av spåren. Blekingegatan kommer också att byggas ihop med den nya perrongen. På parkeringen som finns där idag, mellan stationshuset och Blekingegatan, kommer det i framtiden att bli nya busshållplatser. I norra delen av parkeringen kommer det att byggas en ny parkering.
Start: oktober 2016
Slut: juni 2017
Påverkan: Parkeringen mellan Blekingegatan och stationshuset stängs av från och med torsdag 20 oktober. Det innebär att inga bilar får parkera här. Bilar hänvisas istället till Skeppsbrokajen.

Nya ledningar i området

Om arbetet: Just nu pågår ett arbete med att lägga ner nya ledningar i hela området. Det gäller ledningar för bland annat dagvatten, spillvatten, fjärrvärme, el och telefon.
Start: sommaren 2016
Slut: våren 2017
Påverkan: Arbetet har ingen större påverkan på dig bor eller rör dig runt Pottholmen.

Sanering

Om arbetet: Just nu pågår ett arbete med att sanera all mark på Pottholmen.
Start: sommaren 2016
Slut: januari 2017
Påverkan: Arbetet har ingen större påverkan på dig bor eller rör dig runt Pottholmen.

Sprängningar i marken

Om arbetet: Olika sprängningar i marken kommer att göras på pottholmen under en tid framöver.
Start: september 2016
Slut: Sprängningar kan göras till och från under hela projektet, beroende på vad som hittas i marken.
Påverkan: Sprängningarna görs alltid under dagtid. Det finns personer på plats som ser till att det går säkert till. Det kan låta högt för den som befinner sig i närheten.

Inkoppling av vatten och fjärrvärme vid Lidl och lokstallarna

Om arbetet: Just nu kopplas nya vatten- och fjärrvärmeledningar in vid Lidl och lokstallarna. 
Start: sommaren 2016
Slut: december 2016
Påverkan: Busshållplatserna på Blekingegatan har tagits bort. Bormästarekajen är enkelriktad söderut. Strandgården har fått tillbaka sin ordinarie infart från Blekingegatan. Parkering till Strandgården görs öster om huset. 

Tidplan för Pottholmen, etapp 1

2015 

 • Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige 3 juni.
 • Kommunen handlar upp projektering av mark och ledningsnät. Klart i augusti.
 • Projektering påbörjas september.
 • Kärnhem startar parallellt sin husprojektering.
 • Strandgårdens byggnad 34 renoveras. Klart i januari 2016.

2016

 • Projektering för ny Brandstation på Oskarsvärn.
 • OK/Q8 flyttar bensinstationen till Blå Ports-området.
 • Befintlig bensinstation och Strandgårdens byggnader rivs (Smedjan, Kokhuset och Hemgården) under våren.
 • Sanering av marken inom de södra kvarteren påbörjas under våren.
 • Mark och ledningsbyggande påbörjas under våren. Ombyggnad av Järnvägstorget.
 • Ombyggnad av busstorg och Blekingegatan.
 • Kärnhem påbörjar försäljningen av lägenheter i kvarter 2 under våren (se karta nedan).

2017

 • Byggstart Kärnhems lägenheter under första kvartalet 2017.
 • Ny brandstation börjar byggas på Oskarsvärn.
 • Första delen av Strandpromenaden anläggs.
 • Busstorg, Blekingegatan och Järnvägstorget färdigställs.

illustrationsplan över Pottholmen

Illustrationsplan över hela Pottholmen. Etapp 1 i färg närmast vattnet till vänster och etapp 2 visas med streckade linjer.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Pottholmen/Vad-hander-nu/