Logga för utskrift

Barn- och familjeprogram

Information kring Barn- och familjeprogram finns i kulturfoldern kultur karlskrona som framställs månadsvis. Den tryckta foldern finns färdig att hämtas på Karlskrona konsthall på biblioteken, Karlskrona Turistbyrå, Blekinge museum och Marinmuseum.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Barn--och-familjeprogram/