Logga för utskrift

Utlysta gestaltningsuppdrag

 

Konstnärlig gestaltning till Brandstationen i Karlskrona

Karlskrona kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att skicka in intresseanmälan avseende konstnärlig gestaltning till Brandstationen i Karlskrona.

Deadline för inlämning av intresseanmälan är 26 februari och invigning sker ca 1 november 2018.

Summa för den konstnärliga gestaltningen är 410 000 SEK exkl. moms.
I summan inkluderas arvode till konstnär, produktionskostnader, montering, transporter, resor. Skissarvodet är på 40 000 SEK.

  Intresseanmälan - konstnärlig gestaltning Brandstationen
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-02-15
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Konstnarlig-gestaltning/Utlysta/