Logga för utskrift

Utlysta gestaltningsuppdrag

 

Konstnärlig gestaltning Vedebyhallen, ny B-hall


B-hallen kommer att placeras till vänster och ansluts till nuvarande byggnation.
Foto: Birgitta Göransson

Karlskrona kommun har handlat upp en kompletterande gymnastikhall i anslutning till fritidsgård och befintlig A-hall vid Lyckeby kunskapscentrum. Byggnaden är en ny träningshall för skola och föreningsliv, byggnaden är inte publik. Nu utlyses intresseanmälan till Konstnärlig gestaltning Vedebyhallen, ny B-hall

Bakgrund/Objekt
Karlskrona kommun projekterar för en ny träningslokal, B-hall i Vedeby.  B-hallen är enbart en träningshall och där finns inga allmänna ytor. Förutom en träningshall 20 x 40 m 7 m takhöjd, finns korridorer och omklädningsrum 400 m2 med innehållande förrådsytor 50 m2 för redskap mm. I dag används befintlig A-hall till publika arrangemang. Upphandling sker hösten 2016, byggstart höst/vinter 2016 och byggnaden beräknas stå klart hösten 2017.

Förutsättningar på platsen
B-hallen ligger i ett område där förstörelse förekommer så därför riktar vi gestaltningsuppdraget till konst i första hand på fasad då fasad syns på långt håll, alternativt på mark mellan B-hall, fritidsgård och a-hall. Ytan där är i u-form. Även entréglas till den nya byggnaden är tänkbart.
Den nya B-hallen kommer att placeras intill befintlig fritidsgård och A-hall nedanför Lyckeby kunskapscentrum (tidigare Vedebyskolan) förskola-årskurs 9 och kommer att synas på långt håll.

Historik om platsen
Sedan 1960-talet har ett stort antal villaområden vuxit fram i och i nära anslutning till Lyckeby, vilket resulterat i en kraftig befolkningstillväxt. I dag är Lyckeby framför allt ett handelscentrum med stora köpcentrum strax utanför den gamla bykärnan. Köpcentrumen heter Amiralen och Slottsbacken och i närområdet till nya B-hallen finns större nyetablerade butiker som Jula, Biltema och ÖB. Här har tidigare legat Vedeby gård (1763) där mangårdsbyggnaden ödelades genom brand 1953. Stadsträdgården fanns här tidigare i Vedebygårds ekonomibyggnader. Mc Donalds och Netto ligger synligt. Reklamskyltar förekommer på byggnader i närområdet. En parkering ligger mellan rondell och B-hall. Lyckeby har en lång historia inom bordtennis med klubben Lyckeby BTK, men även verksamhet inom ridsport och fotboll (Lyckeby GoIF). I utkanten av Lyckeby finns även Lyckå ridklubb.

Budget:
Total budget: 180 000 svenska kr exklusive moms. 
Skissarvode: 18 000 kr svenska kronor exklusive moms
Resterande budget, 162 000 svenska kronor, ska inrymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande.

Tidplan:
Sista dag för intresseanmälan 31 januari 2017
Besked om eventuellt skissuppdrag meddelas i slutet av februari 2017
Sista dag för inlämning av skissförslag slutet av april 2017
Beslut om beställning av utförandeuppdrag meddelas i mitten av maj 2017
Genomförandetiden för utförande är c:a 6 månader från beställning

Intresseanmälan:
Intresseanmälan skickas in via direktupphandlingssystemet. Anbud vilka skickas in på annat sätt kommer inte att utvärderas enligt nya Lagen om offentlig upphandling, LOU.

  Länk till intresseanmälan

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Konstnarlig-gestaltning/Utlysta/