Logga för utskrift

Utställningar

Information om aktuell utställning i Karlskrona konsthall.

2/9 - 22/10

Magnus Lönn - Undrien

En fantastikutställning


Undrien är en konstutställning som framförallt riktar sig till barn i bokstavsåldern men är möjlig att se för alla åldrar.

Utställningen Undrien kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Det kan vara en liten förskjutning, en felande länk, en oväntad bokstav i ett bekant ord som ger tankarna ny fart och riktning.

Till utställningen hör också Fantastikboken som kan användas som utgångspunkt för olika lekar och övningar i nära anslutning till utställningen. Till själva boken finns också ett häfte med språklekar.

UNDRIEN GRÄNSAR TILL OTALIEN

Utställningens idé, form och utförande är gjord av konstnären Magnus Lönn och möjliggjord med hjälp av bidrag från Konstnärsnämnden, Längmanska kulturfonden, Byteatern och Kalmar Konstmuseum.

Fortbildningskväll tor 31/8 kl 16-19 för personal inom fritidsverksamhet och skola

  Läs mer

Pedagog Johanna Berup visar utställningen med efterföljande workshop för skolklasser från 6 år.
5/9, 3/10, 5/10 och 13/10
För mer information och anmälan: This is an email address

Pressvisning: Torsdag 31/8 kl 14.00
Vernissage: Lördag 2/9. Kultur- och upplevelsechef Max Dager inviger kl 13.00. Välkomna!

Arr. Kultur- och upplevelseavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Karlskrona kommun.

  www.magnuslonn.se

Konst i Kalmar

 Expressen 2017-08-19

 Blekinge Läns Tidning 2017-09-02

MAGNUS LÖNN
Ord och bildkonstnär, född i Örebro 1948.  Var under åren 1974 - 2010 verksam som dramatiker och scenograf på Byteatern, Kalmar läns teater. Har skapat en mängd utställningar för barn och alla undra som undersöker gränslandet mellan bokstav, ord och bild, bland annat ”Buller om huller” och ”Palaver på genetiska” dessa i samarbete med Björn Ed. Utställningen ”Tingens teater” turnerade i 10 års tid. År 2002 kom en AB,se-bok ut: ”Bråkstavsboken”. Utställningen ”Undrien”  har visats sedan 2008 på olika museer och konsthallar och fortfar att turnera. ”Fantastikboken” utkom 2013.
 
Offentliga verk: Krumelutter, tempera, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, Stäver / stenstäver, temperamåleri / stensatt gång, Vasaskolan, Kalmar och Landskap i tempera, Naturvårdsverket Stockholm, Utsmyckning av Norrgårdsskolan Vetlanda,Utvändig utsmyckning av bokbuss Vetlanda, Kroppsstäver, Gavel på förskola i Göteborg.

In English

Undrien is an art exhibition primarily targeting children who are are in the age of letters but is of interest for persons of all ages.

The exhibition involves linguistic games and the power of the spoken language to bring about change. You may find a small displacement, a missing link, an unexpected letter in a familiar word that will send your thoughts in a new direction and at a different rate.

Fantastikboken  is also part of the exhibition, and can be used in general for a number of games and exercises closely related to the exhibition. The book is also accompanied by a folder containing linguistic games.

UNDRIEN BORDERS ON OTALIA

Artist Magnus Lönn is responsible for the concept, design and execution of the exhibition, which was enabled by funding from the Swedish Arts Grants Committee, the Längmanska cultural fund, Byteatern and Kalmar Museum of art.

The department for cultural events and experiences, administration for culture and leisure activities, Karlskrona municipality.

MAGNUS LÖNN
Artist in the border between picture and words, born in Örebro in 1948.  From 1974 to 2010, he worked as a dramatist and scenographer at Byteatern theatre, Kalmar läns teater (theatre for Kalmar county). He has designed numerous exhibitions for children and all curious minds who study the borders between letters, words and images, including “Buller om huller” (skelter-helter) and “Palaver på grenesiska” (palaver on branchish) – both exhibitions created in cooperation with Björn Ed. The exhibition entitled “Tingens teater” or the Theatre of Things toured for an entire decade. In 2002, an ABsee book was published: “Bråkstavsboken”, the title a play on words between “bokstav” for letter and “bråk” for noise. The Undrien exhibition has been on show since 2008 at various museums and art centres, and will continue its tour. “Fantastikboken” was published in 2013.
 
Public works: Krumelutter, tempera, Astrid Lindgren’s children's hospital, Stockholm, Stäver / stenstäver (Sterns/stern-posts), tempera painting / paved walkway, Vasa school, Kalmar and Landscape in tempera, the Swedish Environmental Protection Agency Stockholm, Ornamentation of Norrgårds school Vetlanda, External ornamentation of book bus Vetlanda, Kroppsstäver, Gable end of primary school in Gothenburg.

Se kommande utställningar

 Se tidigare utställningar  

 

 • Kontakt

  • Karlskrona konsthall
  • 371 35 Karlskrona
  • Besöksadress: Borgmästareg.17
  • Telefon: 0455-30 34 22

  • Visningar
   Intresseanmälan och prisförfrågan för visning av aktuell utställning senast 14 dagar före.

   Öppettider
   Fri entré tis-fre 12-17
   lör-sön 12-16. Mån stängt
   Handikapparkering tillåten på gågata utanför entré

   Stängt:
   Utställningsskiften: 30/1-3/2, 27-31/3, 22/5-2/6, 28/8-1/9, 23-27/10, 11-15/12
   Helgstängt:
   Påsk 14-17/4, Pingst 14-15/5, Nationaldag 6/6, Midsommar 23-25/6, Jul&Nyår 23-26/12, 31/12-2/1, 5-6/1 2018

 •  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Utstallningar/