Logga för utskrift

Kommande utställningar

Karlskrona konsthall 

 


A Martyrissible Apparition 200 x 140 cm, olja på duk. Kalle Lindmark 2018.

7/4 - 27/5
Kalle Lindmark Målningar och teckningar

Kalle Lindmark målar bilder. Olika bilder som han allteftersom de blir fler flyttar runt på i sin ateljé. Bilder han omges av, målar vidare på, arrangerar om, och målar ytterligare fler. Och så kan det hålla på ett tag, men vid något tillfälle börjar ett område utkristalliseras. Ett område som då blir en slags startpunkt för Lindmark. Ett område han målat sig fram till, som till en början var dolt. Och eftersom måleri på ett så säreget sätt kan adressera oss, våra minnen, erfarenheter, och tysta kunskap, är det ett effektivt medium för att behandla och nyansera just sådana dolda områden.

Inför utställningen på Karlskrona konsthall har Lindmark bland annat arbetat med den psykologiska spänningen i i seendet; att kunna se innebär också att kunna bli sedd.

Kalle Lindmark, född 1987, har sedan sin examen från Konsthögskolan i Malmö 2015 ställt ut på flera olika gallerier och institutioner, så som Neumeister Bar-Am, Berlin. Soyuz, Pescara. Galleri Ping-Pong, Malmö. Karlskrona Konsthall. Galleri Arnstedt, Östra Karup. Lidköpings Konsthall. Galleri Riis, Stockholm och Malmö Konstmuseum.

Arr. Karlskrona konstförening i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen

In English

Kalle Lindmark paints pictures. Different pictures that he moves around his studio as their numbers grow. The pictures surround him, he continues painting, rearranges them, and makes more. Things will go on like this for a while, but at some point, an area begins to crystallise. An area which then becomes a kind of starting point for Lindmark. An area which was hidden and which he has now discovered through painting. And as painting in such an singular way can be a way of addressing us, our memories, experiences, and unspoken knowledge, it is an effective medium for processing and adding nuance to such hidden areas.

For the upcoming exhibition at Karlskrona Konsthall, Lindmark has been working with the psychological tension of vision, how being able to see also means the possibility of being seen.

Kalle Lindmark, born 1987, has since graduating from Malmö Art Academy in 2015 exhibited at a number of galleries and institutions such as Neumeister Bar-Am, Berlin. Soyuz, Pescara. Galleri Ping-Pong, Malmö. Karlskrona Konsthall. Galleri Arnstedt, Östra Karup. Lidköpings Konsthall. Galleri Riis, Stockholm and Malmö Konstmuseum.

 


The Fifth Daughters 2014. 156 x 117 cm. In colloboration with Bibi Chemnitz (GL) archival pigment print

Fredrikskyrkan
8/4 - 10/6
The Weather Diaries
Cooper & Gorfer

The Weather Diaries är en estetisk och metaforisk utställning som avviker från det konventionella språket inom mode. Den utforskar inspiration och är en kreativ drivkraft med kulturell identitet. Konstnärsduon Sarah Cooper och Nina Gorfer granskar den oundvikliga effekt som isolering, naturens och vädrets makter har på miljö och människor på Island, Grönland och Färöarna.

Sarah Cooper och Nina Gorfer var kuratorer för 2014s Fashion Biennale i Frankfurt, Tyskland. Utställningen The Weather Diaries blev resultatet av detta samarbete och har sedan dess turnerat runt om i Europa, USA, Asien och nu direkt från Textilmuseet i Borås kommer en del till Fredrikskyrkan i Karlskrona.
 
Sarah Cooper har sina rötter i USA och Nina Gorfer är född i Österrike. I dag är de verksamma och boende i Göteborg och Berlin. De träffades på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och har sedan dess haft ett nära samarbete.
 
Sarah Cooper och Nina Gorfers arbeten är inspirerade av den berättande traditionen inom fotograferingen med rötter i 1700 och 1800 talets måleri. Till skillnad från de fotografer som väntar ut rätt ögonblick så iscensätter och regisserar Cooper och Gorfer sina bilder. I nära samarbete med personen de porträtterar fångar de det immateriella och gestaltar de historier, fabler och myter som uppstått ur mötet.
 
Sarah Cooper och Nina Gorfer visar på ett kreativt mod och nyskapande samt förmedlar något av det som så många trollbundits av på Island, Grönland och Färöarna.
 
Max Dager, kultur- och upplevelsechef, Karlskrona kommun inviger tillsammans med Kontraktsprost Pamela Garpefors utställningen sön 8/4 kl 18 i Fredrikskyrkan. Konstnären Sarah Cooper medverkar vid invigningen tillsammans med modeskaparen Steinnun Konstnären Sarah Cooper medverkar vid invigningen tillsammans med modeskaparen Steinnun Sigurdardóttir.

Fredrikskyrkan har öppet alla dagar mellan kl 08 - 19.
 
Arr: Karlskrona kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Karlskrona konsthall i samarbete med Fredrikskyrkan, Svenska kyrkan.

  Cooper & Gorfer 


 


Från "Blekingar" 2014 Ronneby Kulturcentrum.

9/6 - 26/8 
Blekingar

Återkommande jurybedömd samlingsutställning. Sist "Blekingar" var i Karlskrona konsthall var 2008, och har därefter vandrat runt i våra Blekingestäder. Sökande till "Blekingar" ska ha anknytning till Blekinge. Att man är född, varit bosatt en tid, arbetat här, studerat, mannen/hustrun, sambon kommer från Blekinge eller att man har ett fritidshus.

Anmälan ska vara Karlskrona konstförening tillhanda senast 4 maj. Anmälningsblankett med mer information, se nedan.


Arr. Sveriges konstföreningar Blekinge, Karlskrona konstförening i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen

  Anmälningsblankett A

  Anmälningsblankett B

  Anmälningsblankett C

 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-22
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Utstallningar/Kommande-utstallningar/