Logga för utskrift

Lotterier

 

Vill din förening anordna ett lotteri?
Kultur- och fritidsförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Vilka kan få tillstånd?
Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller lotterilagens krav.
När föreningen fått sitt tillstånd/registrering måste anmälan om start av lotteri
också göras (se blankett till höger)

När behövs tillstånd?
För det mesta, se undantag i lotterilagen § 19 och § 20 om tillståndsfria lotterier. Lotteriinspektionens länk finns till höger.

Ansökan om tillstånd/registrering (§ 17)
Följande handlingar ska bifogas i ansökan:
• Protokollsutdrag med föreningens beslut om vem som är utsedd    lotteriföreståndare i  föreningen
• Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
• Föreningens stadgar

Blanketter
Blanketter finns i menyn till höger under rubriken Blanketter.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Lotterier/