Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Anmälan om barnomsorg

Anmälan om barnomsorg

Så fungerar det

Här kan du anmäla ditt barn till en plats i förskola och fritidshem.

Ditt barn har rätt till plats om det är folkbokfört i Karlskrona kommun. Är ditt barn inte folkbokfört i Karlskrona kommun kan du ändå söka plats. Meddela i så fall anledningen till att du söker plats här. Vi behöver också veta om, och i så fall när, barnet blir folkbokfört i Karlskrona kommun.

Förskola

Ditt barn har rätt till plats i förskola från och med den kalendermånad barnet fyller 1 år.

Som ködatum räknas det datum då du anmäler ditt barn. Tidigast möjliga ködatum är 9 månader före önskat placeringsdatum.

Ditt barn har förtur till samma förskola som eventuellt syskon har placering i. Förutsättning är att det finns plats där.

Ditt barn har rätt till plats i förskola med max 15 timmar per vecka om du är arbetslös eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn.

Allmän förskola för barn i åldern 3-5 år

Du har rätt till allmän förskola för ditt barn. Vi kontaktar dig om ditt barn är i 3-5 års åldern och inte tidigare gått i förskolan. 

Vad gäller för mig som förälder om jag arbetar, studerar, är arbetslös eller föräldraledig och har allmän förskola för mitt barn? 

Fritidshem

Ditt barn har rätt till plats i fritidshem om du arbetar eller studerar. Är du arbetssökande har ditt barn rätt till max 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka.

Läs mer på:

Förskola och fritidshem

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos kunskapsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, kunskapsnämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-04
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Anmalan-om-barnomsorg/