Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Motion

Motion

Så fungerar det

En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. 

Du skriver din motion och skickar in direkt via webben. Om du vill kan du också bifoga motionen eller en bilaga som fil.

Motionen måste beredas innan beslut tas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Det läggs sedan fram ett svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet. 

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, kommunstyrelsen.  
 
Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras


Kontakt

Har du frågor om tjänsten?
 
Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Motion/