Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan projektmedel inom äldreomsorgen

Ansökan projektmedel inom äldreomsorgen

Så fungerar det

Här kan du ansöka om medel för projekt som ska öka bemanningen inom äldreomsorgen. Projektets syfte ska vara att ge en ökad trygghet och kvalitet för den enskilde med hjälp av ökad bemanning.

Pengarna ska användas till personal som utför stöd och omvårdnad av äldre
Med personalkostnader räknas i det här fallet löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vad pengarna ska användas till.

Du kan ansöka om pengar för projekt inom följande områden:
• Trygg hemgång
• Social aktivering, (särskilt boende)
• Teamsamverkan (olika yrkesgrupper) med fokus på fallpreventionen, kognitiv svikt
• Kompetensutveckling (särskilt och ordinärt boende)
• Tid för gruppreflektioner (särskilt och ordinärt boende)

Om personuppgifter

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Läs mer om PuL

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/ansokan-projektmedel/