Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Utförandeintyg för enskilt avlopp

Utförandeintyg för enskilt avlopp

Så fungerar det

Här skickar du in utförandeintyg för utförd avloppsanläggning i Karlskrona kommun.

Det är du som är ansvarig gräventreprenör eller motsvarande som skickar in utförandeintyget. Genom det intygas att du utfört arbetet i enlighet med meddelat tillstånd. Intyget skickas in till oss så snart som möjligt efter att arbetet är slutfört.

Utförandeintyget kommer att granskas av handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om uppgifterna i utförandeintyget överensstämmer med meddelat tillstånd skickas en bekräftelse till fastighetsägaren om att ärendet avslutas.

Om uppgifterna i utförandeintyget strider mot meddelat tillstånd kan krav ställas om åtgärder. I så fall kan ytterligare avgifter, enligt gällande taxa, tillkomma och debiteras fastighetsägare.
Om utförandeintyget inte är fullständigt kommer kompletteringar att begäras.

Att skicka in utförandeintyg är ett krav som är reglerat genom villkor i tillståndet för avloppsanläggningen. Utförandeintyget skrivs under med e-legitimation.

Utförandeintyget gör det möjligt för oss att se till att nya avloppsanläggningar anläggs på rätt sätt. Det är viktigt både för miljön och för fastighetsägaren som gjort en investering genom att åtgärda sin avloppsanläggning.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

  

Så loggar du in

För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

Läs mer på www.e-legitimation.se

Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

Till Mina sidor

Om personuppgifter

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Läs mer om PuL

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-12
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/utforandeintyg-avlopp/