Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 5 sidor med 44 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2017-02-24BUN6.2017.11NejBUN6UTSvarSvar ang AMV inspektion 160414
2017-02-24BYGG.2011.1384NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG OLD Bygganmälan Slutbevis
2017-02-24BYGG.2011.2963NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Micael Sandberg, MSN M § 417: Beviljad
2017-02-24BYGG.2016.1884NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Zaid Abdulkareem, MSN M § 433: Beviljad
2017-02-24BYGG.2016.1884NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2017-02-24BYGG.2016.3217NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG Fastighetsägare för kännedom
2017-02-24BYGG.2016.3217NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 1Del Besl Bygglov inom plan inkl startb Josefine Johnson, MSN M § 423: Beviljad
2017-02-24BYGG.2016.3217NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan
2017-02-24BYGG.2016.3217NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2017-02-24BYGG.2016.727NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Zaid Abdulkareem, MSN M § 434: Beviljad
2017-02-24BYGG.2017.292NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Avvikelse från plan inkl startbesked Josefine Johnson, MSN M § 418: Beviljad
2017-02-24BYGG.2017.325NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2017-02-24BYGG.2017.380NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseFör kännedom, grannar
2017-02-24BYGG.2017.380NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 1Del Besl Bygglov inom plan inkl startb Josefine Johnson, MSN M § 429: Beviljad
2017-02-24BYGG.2017.380NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2017-02-24BYGG.2017.380NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan
2017-02-24BYGG.2017.414NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2017-02-24BYGG.2017.450NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseBegäran Komplettering utan handläggare
2017-02-24BYGG.2017.455NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift VA
2017-02-24BYGG.2017.455NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked VA Zaid Abdulkareem, MSN M § 427: Beviljad
2017-02-24BYGG.2017.484NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift VA
2017-02-24BYGG.2017.484NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked VA Pär Ridderby, MSN M § 428: Beviljad
2017-02-24BYGG.2017.492NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Pär Ridderby, MSN M § 422: Beviljad
2017-02-24BYGG.2017.492NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift Eldstad
2017-02-24BYGG.2017.492NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Eldstad Pär Ridderby, MSN M § 421: Beviljad
12

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/