Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 3 sidor med 25 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2017-08-17BYGG.2010.1397NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseSkrivelse från Svea Hovrätt
2017-08-17BYGG.2016.2259NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked (bygglov) Sandra Boman, MSN M § 1963: Beviljad
2017-08-17BYGG.2016.2259NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2017-08-17BYGG.2016.4210NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÖverklaganÖverklagan från närboende
2017-08-17BYGG.2017.2950NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift Eldstad
2017-08-17BYGG.2017.2950NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Eldstad Sandra Boman, MSN M § 1965: Beviljad
2017-08-17BYGG.2017.2950NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2017-08-17BYGG.2017.2958NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseUnderrättelse till hörd granne
2017-08-17BYGG.2017.2958NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG Fastighetsägare för kännedom
2017-08-17BYGG.2017.2958NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 3Del Besl Bygglov utom plan T4a Malin Sjöstrand, MSN M § 1962: Beviljad
2017-08-17BYGG.2017.2958NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2017-08-17BYGG.2017.3098NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseBegäran Komplettering utan handläggare
2017-08-17BYGG.2017.3135NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnmälanTillsynsanmälan angående ovårdad fastighet
2017-08-17BYGG.2017.3138NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÄrende pdfÄrende pdf
2017-08-17BYGG.2017.690NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked (bygglov) Sandra Boman, MSN M § 1964: Beviljad
2017-08-17MDL.2017.2955NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUTDrag & DropMakulering av faktura.msg
2017-08-17MHA.2016.2592NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUTDelgivningskvittoMBN Delgivningskvitto med fastighetsbeteckning
2017-08-17MHA.2016.2592NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUTSkrivelseMHA Påminnelser delgivningskvitto
2017-08-17MHA.2017.2649NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINDelgivningskvittoDelgivningskvitto
2017-08-17MLL.2017.3113NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTLivsmedelInspektion
2017-08-17MLL.2017.3124NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTInformationMSN MALM GRUNDMALL
2017-08-17RENH.2017.3104NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTEpostEpost Affärsverken
2017-08-17RENH.2017.3104NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN RENH Anmälan kompostering hushållsavfall
2017-08-17VÄRM.2017.3136NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBilagaTomtkarta
2017-08-17VÄRM.2017.3136NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÄrende pdfÄrende pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-02
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/