Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Medieservice
  •  / Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Här följer en förklaring till de förkortningar som används i ärendenumret samt vart du vänder dig för mer information kring ärendet.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kan du kontakta registrator för respektive nämnd/bolag. Telefon 0455-30 30 00 (växel).

AMN Arbetsmarknadsnämnden
This is an email address

AV Affärsverken Karlskrona AB
This is an email address

AE Affärsverken Energi AB
This is an email address

AN Affärsverken Elnät AB
This is an email address

DSN Drift- och servicenämnden
This is an email address

FSN Funktionsstödsnämnden
This is an email address

KFN Kultur- och fritidsnämnden
This is an email address

KSN Kunskapsnämnden 
This is an email address

KSN Central förvaltning
BUN1 Trossö skolområde
BUN2 Sunnadals skolenheter
BUN3 Lyckeby skolområde
BUN4 Jämjö skolområde
BUN5 Rödeby skolområde
BUN6 Nättraby skolenheter
BUN9 Stöd och utveckling 
UN1 Ehrensvärdska gymnasiet
UN2 af Chapman gymnasiet
UN3 Törnströmska gymnasiet
       Kilströmska gymnasiet
UN4 Fischerströmska gymnasiet
UN5 Vuxenutbildningen

Krut Kruthusen Företagsfastigheter AB    
This is an email address

Khem Karlskronahem AB
This is an email address

KAM Karlskrona Moderbolag AB
This is an email address

KS Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen    
This is an email address

MSN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
This is an email address     

BRAND Brandfarlig vara
BYGG Bygglov, bygganmälan
DIA Diarium SBF
FÖRK Förköp
HISS Hisskontroll
MALM  allmänt
MDL  djurhållning lantbruk
MDS  djurhållning sällskapsdjur
MH  allmänt hälsoskydd
MHA  enskilda avlopp
MHB  bostäder
MHBS  barn och skola
MHL  allmänna lokaler och badvatten
MHR  radon
MLD  dricksvatten
MLF  livsmedel fordon
MLL  livsmedelslokaler
MLT  livsmedel tillfälliga tillstånd
MMC  cisterner
MMF  CFC (freoner)
MMFO  förorenad mark
MMM  miljöfarlig verksamhet
MMT  täkt och kross
MRD  radon och dricksvatten
PLAN Planer
SKR Skyddsrum
TAK Uppstigningsanordning
TOBAK Ärenden enligt tobakslagen
TOMT Tomtkö
VENT Obligatorisk ventilationskontroll
 
REV Revisionen 
This is an email address

SKA Skadeanmälan
Kontakta respektive förvaltning

SN Socialnämnden   
This is an email address

UIKAB Utveckling i Karlskrona AB
This is an email address

VN Valnämnden
This is an email address

ÄN Äldrenämnden    
This is an email address

ÄN BAB Bostadsanpassning

ÖFN Överförmyndarnämnden
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/Forklaringar-och-e-postadresser-till-namnderbolag/