Logga för utskrift

Pressinbjudningar

Från: Till:


 • 23 februari 2017

  Utdelning av 2016 års föreningsledarpris och idrottsstipendium

  På måndag 27 februari delas 2016 års föreningsledarpris och idrottsstipendium ut.

 • 23 februari 2017

  Fler besöksmål i Karlskrona

  Karlskrona kommun och Statens fastighetsverk gör en gemensam satsning för att, under en tioårsperiod, utveckla och göra fler besöksmål tillgängliga i Örlogsstaden Karlskrona.

 • 20 februari 2017

  Pressträff – Arvet till framtiden

  Karlskrona kommun startar ett innovationsprojekt tillsammans med 10XLabs för att utveckla världsarvet Karlskrona.

 • 14 februari 2017

  Skisstävling för Pottholmens konstnärliga gestaltning presenteras

  Av femtio intresseanmälningar har nu tre konstnärer valts ut för att göra varsitt skissförslag till den konstnärliga gestaltningen på Pottholmen i Karlskrona. Gestaltningen ska placeras på den nya Strandpromenaden.

 • 9 februari 2017

  Trygghetsmätningen presenteras

  Nu är det dags att presentera resultatet av den senaste trygghetsmätningen i Karlskrona kommun.

 • 8 februari 2017

  Mässa för sommar- och feriejobb

  I Karlskrona kommun finns i år 1000 sommarjobb och 300 feriejobb att söka. Den 9 februari ordnas för första gången en sommar- och feriejobbsmässa.

 • 31 januari 2017

  Pressvisning - r a k e t a ”Omloppsbanor kring ett (nomadiskt) arkiv 2013-2016”

  Från den 4 februari till den 26 mars visas utställningen ”Omloppsbanor kring ett (nomadiskt) arkiv 2013-2016” på Karlskrona konsthall.

 • 27 januari 2017

  Drogvaneundersökningen presenteras

  Under hösten har en drogvaneundersökning genomförts bland kommunens elever i årskurs 9 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Nu är det dags att presentera resultatet.

 • 24 januari 2017

  Granskningen av Utveckling i Karlskrona presenteras

  AB Karlskrona Moderbolag har genomfört en granskning av verksamheten vid det kommunala bolaget Utveckling i Karlskrona AB. Arbetet har sin utgångspunkt i de händelser som media rapporterat om under våren 2016 och har delats upp i en extern rapport och en intern rapport.

 • 10 januari 2017

  Nu invigs Integrationscentrum

  Karlskrona kommuns nya Integrationscentrum ska göra det enklare för nyanlända kommuninvånare att komma in i samhället. Integrationscentrum som mötesplats blir en tydlig väg in till det praktiska stöd nyanlända Karlskronabor kan få.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-26
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Pressinbjudningar/