Logga för utskrift

Karlskrona kommun gör en storsatsning på skolan

Publicerad 13 december 2017 14:30 | Uppdaterad 13 december 2017 14:30
Karlskrona kommun genomför en satsning på framtidens skola. Elever, föräldrar och medborgare kan vara delaktiga och berätta vad de tycker är viktigt för en bra inlärningsmiljö i skolan och för att lyckas med integration. Det sker genom en enkät, fokusgrupper och skolbesök.

- Vi satsar för bättre skolresultat, för att främja integration och för att möta befolkningsökningen, säger Sandra Bizzozero, ordförande i kunskapsnämnden.

Det är gymnasieskolan och området för grundskolan för de centrala delarna från Trossö ut till Kungsmarken som satsningen handlar om.

- Gymnasieskolan får nya lokaler i gamla länsstyrelsen på Drottninggatan, säger Marina Eriksson projektledare, de lokalerna tar vi i bruk redan våren 2018.

I början av 2018 ska projektet ha hittat platsen för en ny grundskola och därefter sker projektering under våren. Först efter projekteringen finns en tydligare kostnadsbild och tidsplan för bygget av skolan. För projektet finns en sammansatt grupp med expertis inom bland annat fastighets- och säkerhetsfrågor för att kunna hålla hög fart.

Dialogen om framtidens skola börjar med en webbenkät på karlskrona.se som är riktad till elever, föräldrar och övriga medborgare i kommunen. Enkäten är öppen från den 13 december till den 13 januari.

Resultatet från dialogen kommer att presenteras på karlskrona.se och kommer också att ingå som en del i arbetet med bättre miljöer för lärande och vad som främjar integration.

Därefter finns det möjlighet att delta i fokusgrupper. Under våren 2018 träffar kommunen de som anmält intresse för att diskutera vad som är viktigt för en bra miljö för lärande och för att lyckas med integration. Skolbesök genomförs under våren för att prata om framtidens skola.

Läs mer om skolenkäten på www.karlskrona.se/skolenkat

Mer information:
Marina Eriksson
This is an email address
0455 – 30 51 12

Sandra Bizzozero
ordförande i kunskapsnämnden
This is an email address
0455 – 30 30 09

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-13
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Sok-pressmeddelanden/Karlskrona-kommun-gor-en-storsatsning-pa-skolan/